„Ако това се случи – правителството пада“ – коментира фермер

Земеделското министерство подготвя друг вариант

земя, подготвено полеПроектонаредбата за изкуственото разделяне на стопанства с цел увеличаване на евросубсидиите предизвика краткия и може би верен коментар на фермера от Пловдив Красимир Кумчев: „Ако това се случи – правителството пада!“ Той публикува тази крайна прогноза във ФБ.

На работната среща вчера, свикана за обсъждане на разпратената по-рано проектонаредба към пощите на браншовите организации, участниците земеделци са изразили категоричното си несъгласие с индикаторите за това що е „изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони „. Сред знаците, по които фонд „Земеделие“ ще достига до заключението, че са попаднали на уж различни стопанства, но под една шапка, са еднаквите телефонни номера, споделяне на вода, ток, факс, съседни трайни насаждения без ясни граници, идентични инвестиции в съседни имоти – фотоволтаици или къщи за гости и т.н. Особено възмутителен е бил индикаторът: „Собственици/управители на няколко фирми са съпрузи или семейство.“ За радост на доста родители земеделци, техните синове или дъщери също се прехранват и издържат от земеделие, създавайки нови фирми и ползвайки дарени имоти от родителите си.

Няма съмнение, че съществува изкуствено разделяне на стопанствата и то се появи след като от 2015 г. влезе в сила преразпределителната схема, както и таванът по СЕПП. Проблемът е, че индикаторите са такива, че покрай сухото може да изгори суровото.

Добрата новина е, че няколко от участниците в работната група потвърдиха, че въпросната проектонаредба със сигурност ще бъде променена. От земеделското министерство вероятно са подготвили няколко варианта и затова дори са предложили на представителите на браншовите организации още същия ден да изпратят на електронните пощи втора версия на проектонаредбата.

Дори е било споделено, че в новия вариант ще има само десет индикатора, а от фонд „Земеделие“ ще се заемат с проучвания на стопанствата едва когато и десетте „светнат в червено“.

 

 

Leave a Comment