Още 4,5 млн. евро по мярка 7.2 ще бъдат предоставени за социална инфраструктура

стари хора, пенсионери в КрасновоСъс свой проект на заповед, публикуван  днес, земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по първия прием на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с още 4 499 437,57 евро.

Добавената сума е за проекти по т. 2.4 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Въпросната точка 2.4 се отнася за изграждане, реконструкция, обзавеждане, реставлация, закупуване на оборудване за социална инфранструктура.

Размерът на финансовата помощ ще се използва само за заявления, получили 70 точки по критериите за подбор и допустими за подпомагане, съгласно разпоредбите на Наредба № 12 от 2016 г., се посочва в проектната заповед.

Към средата на януари тази година бюджетът по мярка 7.2 бе увеличен с 40,7 млн. лв., тъй като по отделните пера имаше проекти с еднакъв брой точки, получени при оценяването.

 

Leave a Comment