Нова българска книга описва над 200 породи изложбени и декоративни птици

BASF

книга "Изложбено и декоративно птицевъдство"Първата книга на български език „Изложбено и декоративно птицевъдство“, с автор д-р Христо Луканов вече е на книжния пазар. В нея могат да бъдат видени повече от 900 снимки и изображения, част от колекцията на едни от най-добрите световни фотографи – Йозеф и Карин Волтерс. Книгата е луксозно пълноцветно издание с твърди корици, с обем от 528 страници и е търсена от специалисти и колекционери от цяла Европа.

„С тази книга поставихме България на световната сцена и затвърждаваме авторитета на българските породи и местното животновъдство. За първи път се прави синхронизация на европейската терминология с българската. Вече има закупени екземпляри в държави като Австрия, Германия, Холандия, Хърватска, Русия и Сърбия, където оценяват българския принос в развитието на декоративното птицевъдство“, съобщи авторът д-р Христо Луканов.

Книгата представлява своеобразна енциклопедия, представяща повече от 200 породи. Тя разглежда и описва в детайли кокошки, за които досега не е имало подробна информация, както и малко известните български породи.

Заради качеството на снимките, изчерпателното съдържание и обширната литературна справка от над 400 световни източника и учебници, „Изложбено и декоративно птицевъдство“ е предпочитан източник на информация за съдии, студенти, специалисти и любители птицевъди по света и у нас.

Христо Луканов

Христо Луканов

Д-р Христо Луканов е представител на младото поколение уважавани специалисти в областта на птицевъдство в България, Европа и Азия. Той е съдия категория В и D и е канен като оценител на престижните европейски изложби. Роден е в град Севлиево през 1981 година. Завършва ветеринарна медицина и Зооинженерство в Тракийски университет, град Стара Загора. Специализирал е „Болести по птиците“. Защитава докторска теза по „Птицевъдство“ през 2016 г.

Д-р Луканов е Председател на „Българска Асоциация на Развъдчиците на Кокошеви и Водоплаващи Птици“ от момента на нейното създаване. Той е Заместник-председател на „Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни“ в Република България от 2013 г. и е член на съдийската колегия. Д-р Христо Луканов представлява България в европейската организация „ЕЕ“ (Швейцария) в секция „Кокошеви и водоплаващи птици“. Той е член на редакционната колегия на списание „Aviculture Europe“, главен редактор на списание „Зоохоби“ и автор на редица публикации в областта на птицевъдството. Развъдчик на редки породи, преподавател, лектор и съдия.

Leave a Comment