Продават имоти на „Напоителни системи“ в четири общини

Областната земеделска дирекция в Търговище ще се разшири с две помещения и гараж

Министерски съветПравителството взе решение да бъдат продадени недвижими имоти на „Напоителни системи“ЕАД в четири общини.

За продажба ще бъдат обявени поземлен имот в землището на с. Старчево, община Петрич, с площ 7,655 дка, заедно с построените в него административна сграда и кантон.

Поземлен имот в землището на с. Софрониево, община Мизия, с площ 2,837 дка, заедно с построената в него сграда също ще се продаде.

Предстои продажбата и на поземлен имот в Стара Загора с площ 2,6 дка, заедно с построената в него сграда, както и на две сгради със застроена площ 45 кв. м и 83 кв. м в Пещера.

Продажбата на недвижимия имот в община Петрич ще се осъществи чрез пряко договаряне с общината, а на останалите имоти – чрез търг, при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.

С друго решение Министерството на земеделието, храните и горите получава управлението върху две помещения и гараж на ул. „Христо Ботев“ №1 в Търговище. Те ще се ползват за нуждите на областната дирекция „Земеделие“. В същата административна сграда са разположени и други структури на земеделското ведомство, което ще допринесе за по-доброто административно обслужване на гражданите.

 

Leave a Comment