Новият Закон за Селскостопанска академия мина на първо четене

BASF
Според Светла Бъчварова не е правилно 4 опитни станции да се трансформират в институти. ДПС коментират, че само в България има институти само за по една култура

veliko-narodno-sabranieПроектозаконът, който съществено изменя Законът за Селскостопанска академия, бе одобрен на първо четене в пленарна зала. В дебатите преди това Светла Бъчварова от БСП заяви, че е нужно да се разпише изрично между двете четения приходите от международно финансиране, други дейности и проекти да бъдат разпределяни от академията за научни дейности, например. Академията е във финансов колапс, средната заплата е 609 лв. за 2018 г., посочи още тя, цитирана от БТА.

Неработещи са структурните промени – четири опитни станции получават статут на институт, коментира също Бъчварова. Как става това, когато повечето от тях има по двама-трима сътудници, попита депутатът. Освен това предприятията имат различна дейност и трудно могат да бъдат обединени под една шапка, в същото време някои от тях акумулират доста повече средства от други.

Промените не реформират сферата, не се поставя на пазарна основа работата на отделните институти, обърна внимание Петър Петров от „Обединени патриоти“. Това, според него, е и сред основните грешки на законопроекта. Той обаче смята, че е добре за начало централизацията на тези структури, което и прави със законопроекта.

От ДПС подчертаха, че може би сме единствената държава в света, която има отделни институти за всяка една земеделска култура. Проблеми с кадрите поради мизерните заплати вижда Бюркан Абазов, но изрази надежда, че с предвидения нов начин на финансиране академията ще тръгне по правилен път. Той предупреди, че се очаква отпор срещу реформите отвън и в самата академия.

Основната промяна в статута на академията е тя да не е второстепенен разпоредител на средства към земеделския министър, а да има самостоятелен бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.

Председателят ще се назначава от премиера по предложение на земеделския министър.

Промени ще настъпят и в числеността на Управителния съвет към ССА. Той ще бъде намален от 16 на 8 души плюс председателя. От Управителния съвет ще излязат представители на други институции, които са извън академията. Членовете ще се назначават по предложение на председателя вместо както е сега по предложение на земеделския министър.

Ново юридическо лице ще бъде учредено към ССА. Това е държавното предприятие „Научно-производствен център“. В този център ще е съсредоточена експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност, както и други дейности. Академията ще може да оперира със средствата на предприятието.

Устройството и дейността на държавното предприятие ще се определят с правилник на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Leave a Comment