Фирма „Градус“ излиза на фондовата борса, пуска акции за над 100 млн. лв.

кокошка летиНовосъздаденото акционерно дружество „Градус“АД излиза ударно на фондовата борса с намерението да пусне в оборот акции за над 100 млн. лв. Марката „Градус“ е известна от 1992 г. с производството на пилешко месо.

Според сайта „Инвестор“ подобна мащабна продажба на акции не е имало повече от 10 г., когато Първа инвестиционна банка направи първично публично предложение на акции (IPO), от продажбата на които получи 107 млн. лв. Борсовите специалисти смятат, че с излизането на „Градус“ на Българската фондова борса, търговията ще навлезе в нов „златен век“.

„Градус“АД е учредено на 20 ноември 2017 г. с капитал от 221 млн. лв., повечето от които са непарични вноски на двамата равни акционера Иван Ангелов и Лука Ангелов. Освен братята Ангелови в Съвета на директорите участва и Георги Бабев.

Фирмата има четири птицеферми за бройлери, две – за отглеждане на родителски стада, люпилни и фуражен завод. Дружеството няма конкурент в България заради големите си мащаби както във вертикална, така и в хоризонтална позиция.

 

Leave a Comment


осем + 2 =