Вносните зеленчуци са 6,8 пъти повече от тези, които изнасяме. Плодовете – 7,1

BASF
През 2017 г. у нас са внесени 3,3 хил. тона повече картофи и 5,8 хил. тона повече домати и в същото време износът на същите зеленчуци е нараснал

тържище Родопи-95По предварителни данни на НСИ, през периода януари – ноември 2017 г. вносът на пресни зеленчуци нараства с 0,8% на годишна база, до 213,3 хил. тона, докато този на пресни плодове намалява с 3%, до 262,6 хил. тона.

Спрямо вноса износът на български зеленчуци е увеличен с близо 10% до 34 066 тона. Той е 6.2 пъти по-малък от обема на вноса. При плодовете родният износ намалява с 5%, като достига до 36 134 тона и е 7,2 пъти по-малък от импорта.

Най-голям принос за отчетеното леко увеличение на общия внос на пресни зеленчуци има ръстът на доставките на картофи – с 3,3 хил. тона (11,3%) и домати – с 5,8 хил. тона (9,1%). Сред внасяните в по-големи количества продукти, съществено увеличение се отчита и при патладжаните, тиквите и чесъна – с между 9% и 67,4% (най-значително при чесъна). От друга страна, вносът на зеле намалява с 30,5%, а този на гъби и трюфели, пиперки и лук – от 6,5% до 16,7%.

внос-износ на плодове и зеленчуци 2017 г.

 

Намалението на вноса на пресни плодове на годишна база се дължи основно на спад при цитрусовите плодове – с 22 хил. тона (26,9%), ябълките – със 7 хил. тона (18,2%) и гроздето – с 6,6 хил. тона (40,8%). Сред произвежданите в страната плодове, понижение се отчита и при вноса на сливи (с 63,5%), вишни (с 43,6%), дини (с 10,1%), пъпеши (с 13%) и ягоди (с 14,4%). В същото време, доставените количества кайсии, череши, черупкови плодове, праскови и круши се увеличават в границите от 20,7% до 74,3%, като най- значителен ръст е налице при кайсиите.

През първите единадесет месеца на 2017 г. от страната са изнесени 34,1 хил. тона пресни зеленчуци и 36,1 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 9,9% повече и с 5% по-малко спрямо същия период на 2016 г. Най-значително увеличение на годишна база се наблюдава при износа на бобови зеленчуци – близо четири пъти или с 9,2 хил. тона. Чувствително нарастват и реализираните извън страната количества домати, патладжани, зеле, тикви и картофи – от 36,1% при доматите до 86,8% при картофите. От друга страна, износът на краставици се свива с 5,2 хил. тона или 47,6%. Съществено намаление на експорта се наблюдава и при гъбите и трюфелите (със 71,6%), морковите и репите (с 46,9%) и лука (с 59,9%).

Намалението на износа на пресни плодове спрямо единадесетте месеца на предходната година е основно в резултат на отчетения по-нисък износ на дини – с 2,1 хил. тона (32,8%), цитрусови плодове – с 1,8 хил. тона (11,9%) и ябълки – с 1,5 хил. тона (65,2%). Понижение се регистрира и при изнесените количества ягоди, пъпеши, малини и круши – с между 36,5% и 90,9% (най-значително при крушите). Същевременно, експортът на черупкови плодове, сливи и кайсии нараства от два до близо четири пъти, а този на череши, праскови и вишни – в рамките на 39,7% – 66,6%.

Leave a Comment


2 + = шест