За нормален живот заплатата трябва да е 1163 лв. в страната и 1512 лв. в София

Близо 2 млн. души живеят с месечен доход до 314 лв., други 2 млн. получават над нормата, 45% са между минимума и средата

париЗа нормален живот на четиричленно домакинство – двама възрастни и две деца, са необходими 2325 лева на месец, ако не живеят в София. На човек от четиричленно домакинство са необходими 581,31 лв. месечно.Това показват изчисленията на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2017 г. За сравнение: през третото тримесечие за четиричленно семейство необходимите доходи са били 2301 лв. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 3,9% на годишна база.

Ако работната заплата е единственият източник на доходи, то нейният нетен размер не трябва да бъде по-нисък от 1 163 лева за всеки от двамата родители (бруто 1489 лева). За декември нетният размер на средната работна заплата е 876 лева, което означава, че изостава с около 25% от необходимите средни стойности за издръжка, посочиха от синдиката.

В столицата средната заплата не трябва да бъде по-ниска от 1512 лв. Необходимите средства за издръжка на живота на четиричленно домакинство в София са 3023, 64 лв, а средно на човек от този тип домакинство са необходими 755,91 лева, което надхвърля средните за страната стойности с 30 на сто. Официалните данни за трудовите възнаграждения в София за четвъртото тримесечие на 2017 година отчитат нетна средна работна заплата от 1 151 лева.

Сумата е необходима за покриване на основните нужди от храна, поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти.

За последните години разликата в доходите на най-бедните и най-богатите се е увеличила драстично – от 6,1 пъти през 2012 година до 7,7 пъти през 2016 г. – най-високата разлика за страна от ЕС.

Други наблюдения на КНСБ показват, че 27,1% от домакинствата са с общ доход на човек до 314 лева, колкото е линията на бедност, или близо 1,95 милиона души. 45,1% домакинствата са с общ доход на човек от линията на бедност до необходимите средства за живот (около 3,25 милиона души), а 27,8% от домакинствата са с общ доход на човек над издръжката на живот, което е около 2 млн. души.

 

Leave a Comment