ЕС ще изплати на производителите на захар близо 200 млн. евро заради грешка през 1999-2001 г.

BASF
Над половината от сумата са прогнозни лихви

Захарно цвеклоЗемеделските министри взеха решение на вчерашното си заседание в рамките на Съвета на ЕС за преизчисляване на налозите върху производството на захар за годините 1999/2000 и 2000/2001. Целта на приетия регламент е да се съобрази с решение на Съда на Европейския съюз от февруари 2017 г., съгласно което размерът на налозите върху производството в сектора на захарта в периода 1999—2001 г. е бил погрешно изчислен и в резултат на това производителите на захар са внесли завишени налози.

„Имам удоволствието да обявя, че днешното решение ни дава възможност да поправим грешките от миналото и да направим необходимото да бъдат възстановени в пълен размер сумите, надвнесени от съответните производители на захар“, заяви българският земеделски министър Румен Порожанов, който е и председател на Съвета.

За да се съобрази с решението на Съда, приетият от Съвета регламент предвижда на производителите на захар и захарно цвекло да бъдат възстановени сумите, които са надвнесли неоснователно между 1999 г. и 2001 г.

Общото въздействие за бюджета на ЕС се изчислява на 195,3 млн. евро, от които 93,1 млн. евро за налозите и 102,2 млн. евро за прогнозните разходи за лихви.

Общата организация на пазара (ООП) в сектора на захарта е създадена през 1968 г. с цел осигуряване на справедливи доходи за производителите от ЕС и самостоятелно снабдяване на пазара на ЕС. Оттогава тя редовно се преразглежда. С цел подкрепа на европейските производители и преработватели секторът на захарта първоначално е бил обект на ценово подпомагане и производствени квоти, които приключиха на 30 септември 2017 г.

Налозите върху захарта бяха неразривно свързани с квотния режим за захарта. Съгласно правилата на ООП, производителите, превишаващи своята квота, трябваше да заплатят такса за свръхпроизводство за тези количества. Тези налози след това се внасяха в бюджета на ЕС.

Приетият регламент ще влезе в сила в деня след публикуването му и ще се прилага за периода от 13 октомври 2000 г., що се отнася до пазарната 1999/2000 година и от 12 октомври 2001 г., що се отнася до пазарната 2000/2001 година.

Leave a Comment


6 − = две