Отнеха за 3 г. лиценза на гръцкия изкупвач на тютюн „Лийв табако – А. Михайлидис“

BASF

6123Правителството прие решение за отнемане за срок от три години на лиценза за промишлена обработка на тютюн на „Лийв табако – А. Михайлидис“ АД – Сандански.

Причината е в неизпълнени изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с издаденото разрешение за промишлена обработка на тютюн, а именно – изкупена от дружеството, но неизплатена на тютюнопроизводителите продукция.

Leave a Comment


+ пет = 10