ЕП гласува за по-висок с 50% бюджет за националните програми за пчеларство

BASF
Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) е публикувал вчера доклад, който потвърждава, че неоникотиноидите убиват пчелите
Момчил Неков

Момчил Неков

„С приетия днес от Европарламента (ЕП) Доклад за пчеларството заявихме повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличение с 50%  бюджета за националните програми по пчеларство.“ Това заяви евродепутатът Момчил Неков във връзка с приемането на доклада.

Пчелите не само играят съществена роля в нашата околна среда, но са важни и за икономика, и най-вече за селското стопанство. Пчелите опрашват културите и дивите растения, което помага да се поддържа биоразнообразието. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването от пчели. В икономически параметри, това са 14,2 милиарда евро годишно.

„Ако трябва с едно изречение да обобщя какво носи приетият доклад, това е, че Европейският парламент иска мерки за по-добра защита на пчеларите и борба с фалшивия внос на мед“, заяви Неков.

ЕП прие доклад, в който се призовава за повече действия за защита и по-добра подкрепа на европейския пчеларски сектор. Мерките в доклада включват: Увеличаване на средствата за националните програми за пчеларство; Подобряване на здравето на пчелите (например чрез забрана на вредни пестициди, повече научноизследователски или развъдни програми); По-добра защита на местните и регионални породи пчели.

В ЕС има около 17 милиона пчелни кошери и 600 000 пчелари, произвеждащи около 250 000 тона мед всяка година.

„Медът е третият най-фалшифициран продукт в света. Според изследване на ЕС, 20% от пробите, взети на външните граници на ЕС от вносители, не отговарят на стандартите на ЕС. Това може да се дължи например на добавен захарен сироп в продуктите или ако медът е събран твърде рано и след това е изкуствено изсушен.

„Именно затова евродепутатите предприехме борба срещу разпространението на фалшив мед на пазара на ЕС, защото това също оказва и натиск върху европейските пчелари, води до спад в цените и повдига въпроси за защита на потребителите.“

Европарламентът настоява за мерки за подобряване на процедурите за тестване и засилване на инспекциите по вноса, така че да се откриват случаите на фалшифициране на мед. Депутатите са за по-високи санкции за измамниците.

ЕП също така иска да се подобри етикетирането, за да се гарантира, че потребителите знаят от коя държава идва продуктът.

„Точно сега етикетирането е много неясно. Това е важно предизвикателство за страните производителки на мед като България,  Румъния, Испания, Португалия, Франция, Хърватия и Унгария“, допълни евродепутатът.

Докладът за пчеларството призовава медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото изискванията и разходите за европейските пчелари са високи и те стават жертва на конкуренция и евтин внос отвън, какъвто е случаят с меда от Украйна и Китай.

„Не на последно място искам да кажа, че с приемането на доклада се дава възможност националните програми да окуражават млади хора да се занимават с пчеларската професия, вземайки предвид притискащата нужда за смяна на поколенията“, каза още Неков.

Той уточни, че с приемането на Доклада се цели да се насърчи и консумацията на мед и ползите за здравето, особено сред децата в училищата.

Днес настояхме и за забрана на пестицидите, които убиват пчелите и застрашават биологичното разнообразие, заяви Момчил Неков.

Вчера Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува доклад за оценка на риска, който потвърждава, че някои вещества, използвани в пестициди – неоникотиноидите като клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам – убиват пчелите.

Нашето биологично разнообразие е застрашено, тъй като пчелите започнаха да изчезват в Европа през 90-те години.

„Ето защо ние евродепутатите призоваваме за забрана на тези неоникотиноиди и други опасни вещества, доказани като опасни за популациите на пчелните семейства, както и за икономически мерки за подпомагане на пчеларския сектор“, допълни Неков.

Отговорността за въвеждане на забрана за използване на опасни пестициди е на Европейската комисия и на органите на държавите членки в качеството им на законодатели.

Допълнителна информация за неоникотиноидите:

Неоникотиноидите са спорна група от пестициди, които се използват от 90-те години на миналия век. Те са най-често използваните инсектициди за много хранителни и фуражни култури.

Ограниченията на ЕС в използването на неоникотиноиди са въведени от 2013 г. насам, но в светлината на новите оценки на EFSA държавите членки трябва да обмислят потенциални изменения на настоящите ограничения за използването на тези пестициди.

Два неоникотиноида, опасни за пчелите, през 2016 г. бяха разрешени за ограничена и контролирана употреба в България заради опасността от провал на посевите с царевица и слънчоглед. Властите обясниха, че употребата на двата инсектицида се налага поради нарастване на плътността на два икономически важни неприятеля при царевицата и слънчогледа – сив царевичен хоботник и телен червей. Заради разрешаването на опасните пестициди пчелари от цяла България излязоха на протест.

В периода 2014-2015 година неоникотиноиди са разрешавани за контролирана употреба и в държави като Германия, Дания, Латвия, Великобритания, Финландия, Испания.

Leave a Comment