Методично ръководство на ИРГР Садово разкрива на селекционери как да създадат сорт с качества само за 4 години

BASF
Авторите

Авторите

Доц. Станислав Стаматов и гл. ас. Свилена Тошева са авторите на Методично ръководство. Възможности за използване на хетерозисната селекция при самоопрашващи се култури фъстъци, сусам и ориз в България. Учените работят в Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в Садово.

Доц. Стаматов описва съдържанието на книгата така: „Даваме начина за приложение на хетерозиса и за използването му. Хетерозисът е превъзходството на първо поколение (F1) над родителите. То е феномен, който не е обяснен напълно, но се ползва масово. Защо е така? Има няколко хипотези, но нито една не е потвърдена на 100%. В нашето ръководство се потвърждават и трите съществени хипотези. Това, което може да се използва при анализа на хетерозиса е на първо място, че могат да се открият подходящи донори на полезни качества, които могат да бъдат използвани. Книгата е предназначена за селекционери, защото фермерите са ползватели. На селекционерите даваме начини как при анализа на хетерозиса да могат да откриват подходящите донори; как при изпълнение на някои от условията този хетерозис може да бъде затвърден и да се използва за директни сортове. Трябва да бъдат изпълнени три условия, за да има шанс да бъде затвърден този хетерозис. Ако някой работи за получаване на директни сортове, процесът се съкращава наполовина. Тоест, вече не говорим за 11-12 години, а за 4-5 години.“

Доц. Станислав Стаматов дава пример, като заедно с това съобщава новина и за нов сорт фъстък: „По методите, по които сега работим, на 4-та година имам консолидирана линия за сорт фъстък и догодина ще го подаваме за изпитване. Този сорт, първо, е много високо продуктивен и е устойчив на всички икономически важни болести. второ, има изключително висок рандеман – над 70% при 60-65 на сто, постигнати до момента. И трето, ядката му е красива. Тя наподобява сорта „Цветелина“, но е по-кръгла и по-тъмна.“ 

Другият автор, гл. ас. Свилена Тошева, допълва: „Последните сортове ориз, създадени в България, са през 2008 и 2009 г. Това са „Валя“ и „ИРГР Вики“. Вторият сорт  получи награда в конкурс за иновации. Работим по създаването на нов сорт, но това е дълъг процес, който продължава години. И аз се надявам да подам съвсем скоро за изпитване нов сорт ориз. Той не поляга, ранозрял е и е с висок рандеман.“

Ръководството е свободно достъпно в интернет и може да се прочете ТУК.

 

1 Comment

  1. ИАСАС казва:

    Успехът в селекцията се измерва в брой поколения до новата форма, а не в години.

Leave a Reply


+ шест = 7