Критериите за оценяване по неземеделската мярка 6.4 са готови

BASF
Опазването на селскостопанската реколта трябва да остане под контрола на общините, каза Румен Порожанов по време на парламентарния контрол

Румен ПорожановКритериите за оценяване на проекти, с които ще се кандидатства по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“, вече са готови, съобщи днес на парламентарния контрол земеделският министър Румен Порожанов. Въпросът за подмярката бе зададен от депутатът на БСП Румен Гечев. Общият бюджет на 6.4 е 100 млн. лв. Максималната стойност на един проект ще е 200 хил. лв. „Кандидатите ще разполагат с три месеца, за да подготвят проектите си и този срок е предостатъчен“, каза министър Порожанов.

Той посочи, че мярката е забавена, за да може дейтайлно да се анализират грешки от предишния програмен период, особено в направлението за места за настаняване, и да не бъдат допускани отново при приема тази година.

Припомняме, че според индикативния график за отваряне на мерки от Програмата за развитие на селските райони през 2018 г., подмярка 6.4 трябва да тръгне през април. Този срок очевидно няма да се спази, тъй като все още не е публикувана проектонаредба, за която ще тече едномесечен срок за обсъждане. След това нормативът трябва да се обнародва, министерството да издаде насоки и т.н. Нищо от процедурата не е изпълнено до момента.

На втория въпрос за щетите, които стопанските животни на паша нанасят на земеделската реколта, министър Порожанов отговори, че правилата и санкции все още се определят от закон, писан през 1974 г. Той трябва да бъде коригиран (за 15-ти път). Опозицията в лицето на депутата от левицата Цветан Топчиев поиска да се създаде изцяло нов закон.

Според Порожанов контролът за опазване на земеделската реколта трябва да остане към общините. „Контролът трябва да е към общините – пасищната дейност, извеждането на животните през улиците трябва да са ясно регламентирани и контролирани“, посочи той. Министърът каза, че поема ангажимент да направи проверка и да потърси механизми за по-добро решение.

Leave a Comment