Прецедент: Две фирми променят проектонаредбата за канабиса

Дружествата правят 5 предложения за изменения на норматива, а МЗХГ както никога отговаря „Приема се“

отглеждане на канабис - конопДве фирми са направили абсолютно идентични предложения в рамките на срока за обществено обсъждане за промени в проектонаредбата за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис). Интересно е, че от страна на земеделското министерство е последвало пълно съгласие със забележките на двете дружества – нещо, което може би досега не се е случвало. Дружествата, предложили измененията, са „Мелги“ЕООД и „Драгънфлай Биосаянсес България“ЕООД.

Предложенията на двамата (вероятно) производители на коноп са 10 (всъщност пет, защото текстовете са едни и същи)), мотивирани са и звучат професионално.

Например в чл. 3, ал. 4 на проектонаредбата се изисква от производителя да подпише декларация, че „няма да прибира разделно, използва или преработва части от конопеното растение (листата и/или цветните и плодните)“.  Двете фирми се противопоставят на този текст и настояват той да отпадне от норматива. Те посочват, че „влакното и семената се добиват от различни части на растението. За да може да се добива и семе, и влакно от едно и също растение, е необходимо прибирането да бъде разделено най-малко на 2 части – стъбло и горна част – глава на растението. С прибирането на растението на две части (стъбло и глава на растението) не се нарушава нито една разпоредба на националното ни законодателство, тъй като отделянето на главата на растението не е преработка на листата и плодните връхчета на конопа“, пишат коректорите на проектонаредбата. От МЗХГ отговорът е „Приема се“.

Друга професионална забележка касае чл. 17, който в оригиналния вариант гласи: „(1) Прибирането на растенията по чл. 1, т. 1, б. „а“ започва непосредствено след вземането на пробите по чл. 15, ал. 1, но не по-късно от 10 дни след края на фенофаза „цъфтеж“ на растенията. (2) За целите на контрола служители на ИАСАС обозначават представителни части от всяка засята площ, които продължават да бъдат отглеждани при нормални условия в продължение на най-малко 10 дни след края на цъфтежа в съответствие с метода, установен в Приложение 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията.“

„Мелги“ и „Драгънфлай Биосаянсес България“ искат от МЗХГ да свали целия чл. 17. Реакцията на министерството отново е: „Приема се“. Мотивът на дружествата да искат отпадане на посочения член е, че „съдържанието на тетрахидроканабинол е най-високо по време на фазата на цъфтеж, поради което и пробите се взимат именно в този период. След това, нивото на тетрахидроканабинол постепенно намалява, поради което не съществува реална опасност от добив на растения със завишени стойности на тетрахидроканабинол. Поставянето на срок за започване е напълно неприложим, тъй като при по-големи площи събирането на продукцията продължава дълго. В допълнение, за да бъде събирана реколтата, са необходими благоприятни климатични условия. В случай на валежи (особено при втори посев в рамките на годината) събиране на реколта е невъзможно.“

Според Търговския регистър, „Мелги“ЕООД се занимава с производство на зеленчуци. Неин управител е Никола Чакъров. Капиталът на фирмата е над 9 млн. лв. Едноличен собственик на „Мелги“ е „Фулмер линкс-България“ЕООД с управител Иван Вачев. Зад тази фирма пък стои като собственик „Фулмер трейд“ЕООД, чиито управител отново е Вачев. А зад нея е „Хет адванс“ЕООД със собственик Никола Чакъров. Тоест, Никола Чакъров е собственик на всички изброени дружества.

Втората фирма „Драгънфлай Биосаянсес България“ е на Радостина Драганова – Николова. Асоциацията на производителите на индустриален коноп няма сайт и по тази причина не успяхме да проверим дали двете дружества са нейни членове.

Leave a Comment


− четири = 2