Сектор Земеделие очаква да увеличи броя на служителите с 8% през април-юни

BASF
работничка на полето с лавандула
Работодателите в област Пловдив прогнозират 7 процента ръст, перспективите във Варна са за 14%, в София и Бургас 10 на сто

Българските работодатели споделят положителни перспективи за наемане на служители за периода април–юни. Очакванията в земеделския сектор е увличаване броя на работниците с 8% през второто тримесечие на годината, съобщава днес ManpowerGroup България, която е част от международна компания в областта на решенията за работната сила.

Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта у нас е средно +12% за второ поредно тримесечие. На въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на юни 2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“ 16% от работодателите отчитат увеличение на нивата на заетост, 1% прогнозират намаление и 78% не очакват промяна. В сравнение със същия период на миналата година плановете за наемане на служители остават сравнително стабилни.

Два ключови сектора допринасят за тези положителни резултати – работодателите от секторите „Строителство“ и „Производство“ предвиждат най-силен пазар на труда с прогнози от +15%. Търсещите работа могат да очакват стабилно темпо на наемане и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, който показва значително подобрение от 11 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, както и в сектор „Търговия на едро и дребно“ с прогноза от +11%. Прогнози от +8% са отчетени в секторите „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“, „Минно дело“ и публичен и социален сектор. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ също отчитат предпазлив оптимизъм за второто тримесечие с прогноза от +8%, въпреки че очакванията им значително намаляват спрямо предишното тримесечие и същия период на миналата година. Работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ очакват най-слабия пазар на труда с прогноза от +2% – намаление с 6 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_17 Q1_18 Q2_18
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 13 12 12
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ 4 17 8
СТРОИТЕЛСТВО 15 27 15
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 14 5 4
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ 19 18 8
ПРОИЗВОДСТВО 22 18 15
МИННО ДЕЛО 12 8 8
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР 8 8 8
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 11 8 2
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ 7 0 11
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 24 18 11

Тук Q2_17 e второто тримесечие на 2017 г., Q1_18 е първото тримесечие на 2018 г., Q2_18 е второто тримесечие на 2018 г.

На регионално ниво Варна очаква най-силен пазар на труда за второ поредно тримесечие, като работодателите отчитат прогноза от +14%. Предвиждат се умерени дейности за наемане на служители в три региона с прогнози от +10% – Бургас, Русе и София, докато работодателите в Пловдив очакват скромно увеличение на нивата на заетост, отчитайки прогноза от +7%. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. плановете за наемане са по-слаби с 8 процентни пункта в Пловдив и намаляват със съответно 5 и 2 процентни пункта във Варна и София. Работодателите в Русе отчитат слабо подобрение от 2 процентни пункта, докато прогнозата за Бургас остава сравнително стабилна.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_17 Q1_18 Q2_18
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 13 12 12
БУРГАС 9 11 10
ПЛОВДИВ 25 15 7
РУСЕ 6 8 10
СОФИЯ 15 12 10
ВАРНА 10 19 14

Очаква се нивата на заетост да се повишат през второто тримесечие на 2018 г. във всички четири по размер организации. Големите работодатели (>250 служители) прогнозират най-силния пазар на труда, отчитайки нетна прогноза за заетостта от +22%. Малките работодатели (10-49 служители) споделят предпазлив оптимизъм по отношение на намеренията си за наемане с прогноза от +9%, което е подобрение с 2 процентни пункта спрямо предишното тримесечие, докато прогнозата на средно големите компании (50-249 служители) е +7%. Микропредприятията (<10 служители) отчитат най-предпазливата прогноза от +5%. В сравнение с предишното тримесечие средно големите работодатели отчитат лек спад от 8 процентни пункта, докато прогнозите на микропредприятията и големите работодатели са по-слаби със съответно 6 и 5 процентни пункта.

Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

Leave a Comment


3 − = нула