Обнародван е Законът за Селскостопанска академия

Селскостопанска академияЗаконът за промени в Закона за Селскостопанска академия (ССА) е обнародван в днешния 22 брой на Държавен вестник от 13 март 2018 г.

Новият закон премина неочаквано експедитивно през законодателните процедури. Първо, той бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите в последните дни на октомври 2017 г. В парламента бе внесен на 24 януари т.г., а първото му обсъждане в земеделската комисия се проведе на 30 януари. Окончателното гласуване в пленарна зала се случи на 28 февруари.

Законът въвежда съществени промени в работата на учените в сферата на земеделието. Академията ще има самостоятелен бюджет, постъпленията в който няма вече да минават най-напред през министерството.

В Управителния съвет на ССА ще участват хабилитирани учени от организациите към академията, вместо представители на външни структури като БАН, аграрни учебни институции и други.

Ще бъде създадено ново държавно предприятие „Научно- производствен център“, което ще обедини 15 от сега съществуващите. Държавните предприятия Опитна станция по бубарство и земеделие-Враца, Опитна станция по земеделие – Средец, Опитна станция по земеделие -Търговище, Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян ще се преобразуват в научни центрове. Експерименталните бази Троян и Шумен ще преминат към съответните институти.

1 Comment

  1. Мартин казва:

    Преоблякъл се Илия, като се погледнал – пак в тия! Но с този „председател“ толкова…..

Leave a Reply