Компенсират с de minimis животновъди от област Бургас за октомври 2017 г.

BASF
Стопаните, които не са получили помощ в края на миналата година, трябва да подадат заявления от 19 до 30 март

кокошкиДопълнителни средства в размер на 34 117 лв. по линия на минимална помощ de minimis ще бъдат отпуснати на земеделските стопани от област Бургас, които не са получили компенсация за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. Това реши на заседание УС на ДФ „Земеделие“.

На 27 ноември 2017 г. управителният съвет на фонда реши към животновъдите от същата област да бъдат разпределени по де минимис 46 000 лв. Средствата бяха преведени в края на декември миналата година.

Допълнителната минимална помощ се разпределя на база определени цени в Системата за агропазарна информация (САПИ) и от лицензирани оценители. Те са: за кокошка – 7,00 лв; за пуйка – 6,00 лв.; за заек – 12, 00 лв.; за прасе – 105,00 лв; за един населен пчелен кошер – 191 лв.

Собствениците на загинали от наводненията животни от област Бургас, които не са получили обезщетения през 2017 г., могат да подават заявления в Общинските служби „Земеделие“ или в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ от 19 до 30 март 2018 г. Помощта ще бъде преведена до 16 април 2018 г.

Общият размер на подкрепата по de minimis на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.).

 

Leave a Comment


7 − шест =