Земеделските министри ще приемат на 19 март заключенията на ЕК за бъдещето на селското стопанство

BASF

Европейска комисия, БрюкселМинистерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 19 март в Брюксел.

Министрите ще приемат Заключения на Съвета по Съобщението на ЕК „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Заключенията обхващат основните дискутирани до момента теми за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., включително засилването на добавената стойност на политиката с цел посрещане на новите предизвикателства, нейното опростяване, екологизиране и по-голяма резултатност, както и възможността за по-голяма субсидиарност и гъвкавост, която отчита националните и регионални специфики.

В областта на рибарството Комисията ще представи на Съвета предложението за Регламент относно многогодишен план за дънните видове в западната част на Средиземно море.

Leave a Comment


осем + = 15