БАБХ установи немлечни мазнини в 3% от сиренето и кашкавала през 2017 г.

BASF

сирене и кашкавал в магазинБългарската агенция за безопасност на храните (БАБХ) установи в близо 3% от изследваните проби сирене и кашкавал наличие на немлечни мазнини. Дали са били от растителен или от животински произход, от агенцията не уточняват. Пробите са взети от магазинната мрежа през 2017 г. Инициативата за проверките е на дирекция “Контрол на храните” към БАБХ. Преди това е създадена комисия с участието на представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите.

Изследвани са кисело мляко, сирене, кашкавал и масло.

По предварително споразумение всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите е посочвал различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията е взимал по два вида млечни продукти от различни производители за лабораторно изпитване.

През 2017 г. са взети общо 169 проби от следните храни: 98 бр. от сирене; 46 бр. от кашкавал; 17 бр. от масло и 8 бр. от кисело мляко. В Деня на потребителя вчера от Националния статистически институт съобщиха, че най-масово консумираният млечен продукт е киселото мляко – 27,5 кг годишно срещу 12 кг сирене и 3,9 кг кашкавал. По тази причина възниква въпросът защо откиселото мляко са взети толкова малко проби?

При лабораторното изпитване на продуктите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини (в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал), което е 2.96 % установени несъответствия.

За констатираните несъответствия са уведомени ОДБХ на територията, на които са произведени храните и са предприети мерки за изтегляне от пазара на тези храни и преетикетирането им като имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.

На нарушителите са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение.

Проверките продължават и през 2018 година, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини, вода и др. показатели.

Leave a Comment


+ осем = 11