Обвързаната ставка за плодове е с 37% по-висока, за зеленчуци – с 43%, спрямо предходната година

BASF

открит ден на черешата в Института по овощарствоСтавките за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2017 г. са определени със заповеди на земеделския министър Румен Порожанов. За плодовете тя е с 36,7% по-висока в сравнение с изплатените субсидии миналата година. При зеленчуците разликата е по-голяма – с почти 43% отгоре спрямо полученото подпомагане през 2017 г.

За един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за 2017 г. определената ставка е 1 835,54 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 223,69 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

Ставката за произведените през 2016 г. (и изплатени през 2017-а) средства за хектар плодове бе 1 342,66 лева за хектар. За предходната година пък бе 1 938 лева.

С друга заповед е определен размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за плодове – сливи и десертно грозде, за 2017 г. Производителите ще получат по 1 139,13 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 759,42 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

При зеленчуците плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за 2017 г. е 1 544,45 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 1 029,63 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

За реколта 2016 г. производителите на зеленчуци получиха миналата година помощ в размер на 1080,51 лв., докато за реколта 2015 г. подпомагането бе значително по-високо – 2 328 лв./ха.

С намалена ставка е подпомагането за зеле, дини и пъпеши. За 2017 г. размерът на помощта е 655,68 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари и 437,12 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.

Все още липсва заповед за обвързаното подпомагане на оранжерийното производство. Припомняме, че миналата година бяха изплатени по 8 912,77 лв./ха, а през 2016 г. 10 686 лв. За тази година бюджетът за оранжерии е увеличен от 5 млн. лв. на 7,5 млн.

Според индикативния график за директните плащания до края на март субсидиите за плодове и зеленчуци трябва да бъдат изплатени.

Leave a Comment


едно + = 8