Наши аграрни учени ще създадат модели за конкурентноспособни земеделски стопанства

BASF

планинско земеделиеУчени от Института по аграрна икономика, Аграрния университет в Пловдив и Нов български университет започват работа по амбициозния проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“.  Днес проектът бе представен от директора на ИАИ проф. Димитър Николов, ръководителя на разработката проф. д-р Нина Котева, декана на факултета по икономика в АУ доц. Димо Атанасов и от координатора в НБУ доц. Кристиян Хаджиев. Проектът е получил финансиране 18 декември 2017 г. от Фонд Научни изследвания.

Научният колектив ще разработи инвестиционни модели за повишаване на конкурентноспособността на земеделците и модели за по-ефективно използване на средствата от Европейския съюз, насочени към земеделието. С тях ще се стимулира жизнеспособността на земеделските стопанства, а това ще доведе до увеличаване на добавената стойност в продуктите, нарастване на доходите на фермерите и на тяхната конкурентноспособност, поясни директорът на ИАИ проф. Димитър Николов.

Резултатите от работата на учените ще бъдат популяризирани чрез специално създаден сайт, който ще бъде достъпен през месец май тази година. Освен това се предвижда организирането на семинар за представяне на текущите резултати и на международна конференция през октомври 2019 г., както и издаване на ръководство с разработените модели в края на 2019 г.

Доц. Димо Атанасов от АУ увери, че университетът поддържа добри контакти със земеделски производители и ще разчита на обратна връзка от тяхна страна, за да може моделите да са наистина полезни и работещи. Деканът посочи, че земеделската политика от 2007 г. е предпоставила българското земеделие да е небалансирано, поради което по-малките и средни стопанства са неконкурентни.

Моделите, които учените ще създадат са за подобряване на управлението на стопанствата, управление на риска, внедряване на иновации, усъвършенстване на предприемачеството, диверсификация на риска и повишаване на инвестиционната активност.

Leave a Comment