Сеитбата на слънчоглед и царевица едва започва, година по-рано вече е била приключила

капково напояване при царевицаСеитбата на слънчоглед и царевица едва започва, показват данните на земеделското министерство. В края на март 2017 г. тя вече е била почти приключила. Причината е в дъждовете, които преовлажниха почвата и направиха невъзможна работата на полето.

Към 29 март със слънчоглед са засети 8 660 декара, а по същото време през 2017 г. операцията е била приключила при 1 102 475 декара. При царевицата към същата дата тази година са били засети 5 000 декара, а миналата година – 143 259 декара. подобна е ситуацията и при останалите пролетници.

Влажната почва не е позволила и третирането на есенниците срещу плевели. Към края на март с хербициди са обработени 676 742 дка, а по същото време през 2017 г. те са били над 2,6 млн. дка.

Площите за реколтиране, засети с пшеница, са 11 378 771 дка и са с почти 4% повече спрямо миналата година. И при други житни култури – ръж и тритикале, е установено увеличение на площите, съответно с 10 и 16,5%. Маслодайната рапица заема с 6,3% повече полета. За разлика от тези култури ечемикът е заел с 11% по-малко площи спрямо 2017 г. – 1,157 млн. дка.

Leave a Comment