Където липсва национална стратегия за въвеждане на нови технологии, има силни и слаби ферми

BASF
Българката Невена Александрова, експерт във ФАО, разкрива в интервю за възможностите в земеделието, които предоставят новите технологии

Селско стопанство, както и всички други сектори на икономиката в нашето време, има на разположение широка гама от модерни технологии. Българката Невена Александрова, експерт от ФАО, която следи иновациите в селското стопанство, вярва, че всички земеделски производители трябва да могат да използват новите технологии и да измислят нови, креативни методи за тяхното приложение. В навечерието на форума на високо равнище по въпросите на дигиталното земеделие: „Заедно за силно цифрово земеделие“ (София, България, 18-20 април 2018), Александрова даде интервю за старши специалист, ФАО Връзки с медиите Шарън Лий Кауен. Агро Пловдив препубликува интервюто, което ни бе изпратено на редакционна поща от ФАО.

Форумът на високо равнище „Заедно за силно цифрово земеделие“ ще се проведе в рамките на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.

Невена Александрова

Невена Александрова

В наше време често чуваме за „електронно земеделие“. Какво представлява то? 

Като цяло, „електронно селското стопанство“ означава използването на информационни и комуникационни технологии в селското стопанство – включително земеделски култури, добитък, рибарство и горско стопанство. Той обхваща системата на храните като цяло и може да включва и използването на по-конвенционални технологии като радио, телевизия, мобилни телефони и др. От решаващо значение е, че ФАО популяризира не само нови технологии, но също така обръща внимание на средата, така че те да могат да се приложат в практиката без никакъв риск.

Защо земеделието трябва да бъде технологично?

Земеделието вече е станало по-научно. Ако една ферма или други предприятия в селските райони се стремят към конкурентоспособност и оптимално използване на наличните ресурси, от съществената роля за тях е получаването на навременна и точна информация. През последните 15 години революцията в информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е довела до промяна във всички аспекти на живота ни. Защо земеделието трябва да е нещо различно? Освен това, в момента селското стопанство е много повече от просто селско стопанство. То става все по-интегрирано с други сектори на икономиката. Тази интеграция изисква използване на цифрови технологии.

Моля, дайте някои примери на използвани технологии.

Най-често се прилага сензорна технология. Става въпрос за измерване на температурата на почвата и влажността на въздуха, атмосферните условия, както и други важни фактори. Земеделският производител се нуждае от специално оборудване и прехвърляне на данни, които да бъдат прочетени от него, когато не е на полето. Информация може да се събере от различни източници – от атмосферата, почвата, от различни области – и данните да бъдат интегрирани на една платформа, чиято цел е да предостави на земеделските производители големи обеми от информация.

Ние използваме ИКТ за предаване на информация за земеделските производители за цени и други пазарни данни, така че да могат да вземат решения за това какво и кога ще достави на пазара.

Проследяването на хранителни продукти, също е много важно. Технологията може да следите напредъка на продукта по цялата верига на доставки – от фермата до крайния продукт в супермаркета. По-специално, дали продуктът може да се намери, ако е бил замразен, колко пъти след това е размразяван.

Безпилотните летателни апарати, известни като дронове, се използват за събиране на информация от полето. Те могат да открият вредители и болести по растенията, плевели, както и да предоставят информация за състоянието на почвата.

За дребните собственици не е трудно да обиколят полетата си. Но достъпът до интернет може да бъде проблем. Фермерите се нуждаят от мобилни телефони, смарт телефони, мобилен интернет, информация мрежова платформа, да не говорим за радиото и телевизията. В много страни в селските райони все още липсва инфраструктура за интернет.

Blockchain технологията за съхранение на данни може да се окаже революционна в търговията на хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя осигурява напълно прозрачна информация за това кой от участниците във веригата създава добавена стойност или как се променят цените в различните звена.

Значи, очевидно е-земеделието е благословия?

Тези и други технологии притежават огромен потенциал за трансформиране на селското стопанство. Те го правят по-ефективно, по-безопасно, спестяващо време, по-привлекателно за младите хора с ИКТ умения, а също и за възрастните, които са по-малко мобилни. И това са само някои от предимствата на тези технологии.

Има ли някакви отрицателни аспекти? 

Все още е необходимо да се разгледат някои от въпросите, свързани със стандарти и регламенти, като например какъв вид данни могат да бъдат „отворени“ и на безплатно разположение за всеки, как да се борави с информацията, за да се поддържа контрол върху личните данни и да се осигури сигурност, както и други въпроси. Основният проблем обаче е, че в страни, които нямат национална стратегия за въвеждане на тези технологии в селските райони, съществува риск от силни и слаби ферми.

Разработването на национална стратегия е процес, който взема предвид собствените цели на страната в областта на развитието на селските райони. Това е процес, в който участват всички – от малки собственици на земя и семейни фермери до големи агро-хранителни компании. Вече помагаме на някои страни по света да се справят с тези проблеми и очакваме с нетърпение да работим с други държави в региона на Европа и Централна Азия. Приемането на национален подход към развитието на е-селското стопанство ще доведе до укрепване на поминъка и доходите на населението, живеещо в селските общности.

Какво бихте искали да кажете в заключение?

Основната идея, която бихме искали да предадем на хората, е, че не трябва да отделяме конкретна технология или група от технологии. Важен момент е – особено за малките земевладелци – потенциалът на земеделските стопани и съществуващите стимули за иновации. С подходящ капацитет, достъп до технологии, знания и инфраструктура, земеделските производители ще могат да избират технологията на базата на собствените си нужди и възможност да я приложат.

Leave a Comment


3 − едно =