Наредба: Внос на коноп за фураж и храна – само срещу лицензия и под контрола на БАБХ

конопени семенаВносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само при получена лицензия от Министерството на земеделието, храните и горите. Официалното разрешително е със едногодишен срок и се разписва от земеделския министър, ако вносителят отговаря на определени условия. Това е залегнало в Наредба №3 от 29 март 2018 г., която е публикувана в днешния 32-ри брой на „Държавен вестник“ (13 април 2018 г.). Вносителят трябва да разполага със склад за съхранение на семената.

Лицата, получили лицензия, се регистрират по реда на Закона за храните (ЗХ), съответно по реда на Закона за фуражите (ЗФ).

Когато семената са произведени по биологичен начин, вносителите следва да бъдат включени в система за контрол за прилагане на правилата на биологично производство, за тяхното етикетиране и да уведомят за своята дейност Министерството на земеделието, храните и горите.

Наредбата налага вноса на семена от коноп, непредназначени за посев, да се извършва само през одобрени инспекционни пунктове, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ако конопените семена пристигат от трети страни, вносителят уведомява писмено съответния граничен инспекционен пункт 24 часа преди пристигането на пратката.

Когато семена от коноп се внасят в България за използване като фураж, храна за консумация от човека или като суровина за производството на храни, се извършва официален контрол от БАБХ при внос на всяка пратка.

 

Leave a Comment


− 1 = три