Как да се стимулира положителното влияние на земеделието върху дивеча обсъждат на конференция

IMG_8227Необходими са общи усилия и политики за опазването и разнообразяването на дивечовото богатство и запазване на неговите местообитания, заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев при откриването на Конференцията „Въздействие на Европейското земеделие върху лова и опазването на дивата природа” в Правец, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. В международния форум взе участие и Федерацията на европейските ловни асоциации.

Атанас Добрев обърна внимание, че пред европейската ловна общност стои най-мащабният проблем – за влиянието на земеделските дейности при опазването на природата. Той призова за обединяване около стабилна и силна позиция за бъдещето на ОСП с грижа за природата, така че нейното прилагане да бъде стимул, а не пречка за растителното и дивечовото богатство.

В този контекст той отправи своето послание, като припомни девиза на българското председателство – „Съединението прави силата”, и изрази увереност, че именно чрез общи усилия може да се гарантира бъдещето на природата, на горите с цел запазването и разнообразяването на общото европейско и световно природно и дивечово богатство.

Обществото не бива да допуска с действие или бездействие да застраши съществуването на който и да било животински вид, за да съхраним разнообразието на дивечовия свят и да успеем да го предадем на бъдещите поколения, посочи зам.-министърът.

Зам.-министър Добрев припомни за старта на първия в Европа и втори в света (след Канада) регионален CIC Център за опазване здравето на дивеча, създаден по инициатива на България. Центърът дава възможност за бърз обмен на информация и координиране на общи действия за превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча на регионално ниво.

Лудвиг Вилнегер, генерален секретар на Федерацията на европейските ловни асоциации изрази също увереност, че дебатите ще бъдат ползотворни и ще дадат възможност за изработване на единна позиция на организацията по бъдещето на ОСП, така че да се защитят интересите на страните, които най-силно са засегнати от промяната на местообитанията на дивеча, като посочи и България в това число.

Акцент в провеждането на форума е и отбелязването на 120 години от създаването на най-старата и най-голямата ловна организация в България, чийто правоприемник е Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, която е съорганизатор на събитието от българска страна. Участници в конференцията бяха и вицепремиерът Валери Симеонов и зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

 

Leave a Comment