Млади фермери се събират на форум и за участие в конкурс в Аграрния университет

BASF

учебна година в АУНа 20 април (петък ) в Аграрния университет – Пловдив ще се проведе първия по рода си Национален форум на младите фермери.  Събитието е съвместна инициатива на Аграрен университет Пловдив, Министерство на земеделието, храните и горите, EPP – European People’s Party , Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  и Асоциацията на земеделски производители в България (АЗПБ) под мотото “Предай нататък”.

Националният форум се провежда с цел да подчертае значението и ключовата роля на обновяването на поколенията и привличането на повече млади хора за развитието на устойчив земеделски сектор в България. С форума ще бъде стартиран дебат относно предизвикателствата пред младите земеделски производители в контекста на бъдещата рамка на ОСП.

На събитието ще се проведе и церемонията по награждаването на победителя в „Национален конкурс за млади фермери 2018“.

ПРОГРАМАТА

Официално откриване – 14:00 – 14:15 часа

Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрен университет-Пловдив Владимир Уручев, член на Европейския парламент, Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Панел 1 – Състояние и перспективи пред младите фермери в рамките на ОСП Модератор: Петко Симеонов, председател на Асоциацията за биологично пчеларство Победител в Националния конкурс за млади фермери 2016 г.

14:15 – 14:45 Изводи от прилагането на инструментите на ОСП и предизвикателства пред младите земеделски производители в контекста на ОСП след 2020г.: Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и пред-присъединителна помощ“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, Нуно Мело, член на Европейския парламент, Мариед Макгинес, член на Европейския парламент (видео съобщение)

14:45 – 14:55 Представяне на резултатите от Националното проучване “Състояние и перспективи пред младите фермери в България”: Иванка Тодорова, Генерален секретар, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

14:55 – 15:05 Икономически и социални измерения на дейността на младите фермери в България: Васил Стойчев и доц. Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, Селскостопанска академия

15:05 – 15:15 Въпроси и отговори

Кафе пауза – 30 минути

Панел 2 – Подобряване конкурентоспособността на младите фермери

Модератор: Рангел Матански, Заместник-председател на Националния съюз на животновъдите, Победител в Националния конкурс за млади фермери 2017 г.

15:45 – 16:05 Роля на партньорските мрежи в земеделието: Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA), Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделски производители в България (АЗПБ)

16:05 – 16:20 Ролята на младите фермери в производството на качествени храни, местни и традиционни продукти: Д-р Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие “Биоселена”, доц. Десислава Димитрова, “Slow Food” България

16:20 – 16:35 Изграждане на умения, развитие на знания и роля на съветническите услуги в земеделието: Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрен университет – Пловдив, Иванка Тодорова, Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)

16:35 – 16:45 „Предай нататък“ Представяне на добри практики за плавен преход между поколенията Видео презентации на млади фермери

16:45 – 17:00 Въпроси и отговори

Церемония по награждаването на победителя в Националния конкурс за млади фермери 2018

17:00 – 17:30 часа Независимо жури ще селектира най-добрите проекти в деня на Форума и ще излъчи един победител (Представяне и оценка на проектите от 11:00 до 12:30 часа) Най-добрият проект ще представи България на 5-ия Европейски конгрес на младите фермери в Брюксел

Leave a Comment


седем + 9 =