Обмисля се 75% да е допълнителната подкрепа за младите фермери по Втори стълб

BASF -->
Ще има Еразмус за земеделците до 40 години, съобщи на Първия национален форум на младите фермери Марио Милушев
Ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчаве приветства участниците във форума

Ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчаве приветства участниците във форума

За ООН категорията „млад“ е за хората до 44- годишна възраст, съобщи на Първия национален форум на младите фермери доц. Борислав Иванов от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика с пожеланието Европейската комисия да въведе същата възрастова граница и за фермерите.

Форумът събра в аулата на Аграрния университет в Пловдив млади земеделци, студенти, зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева, евродепутата Владимир Уручев, Марио Милушев, директор в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) – Европейска комисия, доц. Божидар Иванов от САРА, представители на Националната служба за съвети в земеделието, Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“, доц. Десислава Димитрова от Slow food, Таня Дъбнишка от АЗПБ, Петко Симеонов и Рангел Матански – участници в конкурса Млад фермер на ЕС и други.

Лекторите съобщиха, че младите фермери застрашително намаляват в европейски мащаб. Само 6% от земеделците са на възраст под 35 г., посочи Владимир Уручев. Над половината от заетите със земеделие са на повече от 55 години. „Ние имаме нужда веднъж в годината от лекар, веднъж – от адвокат, но се храним по три пъти на ден и затова фермерите са  изключително важни“, каза Уручев.

Владимир Уручев, Лозана Василева и Марио Милушев (отляво надясно

Владимир Уручев, Лозана Василева и Марио Милушев (отляво надясно

Стимулирането на младите земеделци е ключова тема за Европейската комисия, поясни Марио Милушев. Ключова е била и при предишната аграрна реформа през 2013 г. На всеки 5 земеделеца на възраст над 65 г. се пада един, който е до 35-годишна възраст, посочи статистиката Милушев. Една от високите бариери пред младите фермери е достъпът до земеделска земя. Като първи проблем директорът открои нежеланието на възрастните да се оттеглят и да оставят стопанствата си в ръцете на младите. Трудности със сключването на договори за наемане на земя и при теглене на банкови заеми са другите пречки пред младите хора, решили да се заемат със земеделие.

За първи път от 2013 г.  се въведе подкрепа за младите фермери по Първи стълб – до 2% от целия пакет преки плащания, припомни Марио Милушев. През 2016 г. почти 322 000 младите фермери в ЕС са получили подкрепа от 367 млн. евро. Общата сума на публични разходи е 6.7 млрд. евро, което представлява 0.8% от преките плащания. Общата сума на публични разходи в ЕС за стартова помощ за младите фермери е 6,7 млрд. евро, получена от 173 хил. земеделци до 40 години, сподели общи цифри Милушев.

Директорът на ГД „Агри“ съобщи, че при разработването на следващата ОСП се обсъжда в стратегическите планове на всяка държава член да залегне специфична подкрепа за младите, която да не се изразява единствено във финансова помощ, но да е свързана и с осигуряване на достъп до поземлен и кредитен ресурс. Във Втори стълб стимулирането на проектите на младите да достигне до 75% подкрепа. Освен това е предвидено образователната програма за международно сътрудничество Еразмус да стане приложима и за младите фермери.

Зам.-министър Лозана Василева информира, че България е в първите 10 държави в ЕС по подкрепа на земеделците до 40 години. От 2007 до 2013 г. броят на младите земеделци е нараснал със 7%.

Размерите на стопанствата на 58% от младите фермери е от 1 до 20 хектара. 90 на сто от земеделците са собственици на стопанските активи. Със средно образование са 43 процента от младите, а с висше – 36, разкри данни от анкета на НССЗ главният секретар Иванка Тодорова.

Доц. Божидар Иванов също изнесе сравнителни данни за броя на младите фермери у нас и в други европейски държави, които могат да се видят на снимките:

IMG_4448

 

Leave a Comment