Без удължаване на кампанията за заявяване на директни плащания ‘2018

Досега са подадени 60 хиляди заявки, след три седмици започват санкции – по 1% на ден

планинско земеделиеНяма да има удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за кампания 2018. В предходните години просрочването на кампанията беше възможно след публикуван Регламент на ЕК за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане. Заместник-министърът на земеделието,  храните и горите Вергиния Кръстева напомни, че към момента няма подобна възможност и това означава, че заявления за подпомагане за 2018 г. ще бъдат приемани до 15 май 2018 г. без санкция за късно подаване и до 11 юни 2018 г. със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.

До момента кампанията по прием на заявления протича съобразно предвидените темпове като към 23 април 2018 г. oбщо са подадени около 60 000 заявления. 80% от заявленията са с приключила обработка в Общинска служба земеделие. Към днешна дата 29 000 кандидати са заявили обща площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) от 1.95 млн. ха.

Leave a Comment


осем − 7 =