Подкрепата за млади фермери в планински райони да се умножава по 2, предлагат евродепутати

BASF
планинско земеделиеПо идея на Момчил Неков това бе включено в доклад на Европарламента

Подкрепата за младите фермери, чиито стопанства са в планински и други необлагодетелствани райони с демографски проблеми, да се умножава с коефициент, например 2. Това предложи при обсъждане на Доклад за насърчаване на младите земеделци евродепутатът Момчил Неков. Идеята на българският представител бе приета от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, съобщиха от екипа на Неков. Нашият евродепутат поиска специално отношение съм младите земеделци, които работят в региони на ЕС, където живеят малко на брой или не живеят никакви млади хора.

Евродепутатите призоваха в доклада държавите членки да улеснят достъпа до земя за млади производители, използвайки пълния набор от инструменти.

„Броят и съотношението на младите фермери намалява през последното десетилетие. За това смяната на поколенията трябва да бъде един от приоритетите на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП), като трябва да има и национални стратегии, отразяващи нуждите на отделните държави в подкрепа на младите земеделски производители“, се казва  в доклада.

Прочети още: Обмисля се 75% подкрепата за младите фермери по Втори стълб

„Земята стана обект на търговски спекулации, а не средство за създаване и поддържане на поминък. Достъпът до земя е един от основните предизвикателства за младите, спекулативните цени на земята създават сериозен риск тях и пред тези, които искат тепърва да се занимават със земеделие. Затова с механизмите на ЕС трябва да стимулираме и да помогнем на младите земеделски производители“, каза Момчил Неков. 

В доклада се дава възможност да се прилагат и нововъведенията, приети в Омнибус, за увеличаване на максималното ниво на национално финансиране над 2% като задължително плащане по първи стълб.

С приетия доклад евродепутатите призовават за повече обучения и възможност за международна мобилност на млади земеделци, като окуражават и създаването на схема подобна на „Еразъм“ за професионално обучение.

Докладът относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. беше приет от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП с мнозинство (33 – за, 2 против и 3 въздържали се).

Leave a Comment


шест − 5 =