Комисията за земите в МЗХГ разреши проектирането на най-големия фотоволтаичен парк у нас върху 4 хил. дка пасища

BASF
слънчеви панели в Стамболийски

Фотоволтаичен парк в двора на някогашното консервно предприятие „Витамина“ – Стамболийски
Архивна снимка на Агро Пловдив

Комисията за земеделски земи към аграрното министерство (МЗХГ) утвърди промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на най-голямата фотоволтаична електроцентрала, която ще се строи у нас. Комисията е взела решение на 19 април.

Утвърена е площадка за проектиране, с която се засяга около 3 967 043 кв.м. земеделска земя от десета категория, неполивна, собственост на община Девня, за нуждите на „4Б Солар„ЕООД.

Инвеститорът ще строи фотоволтаичен парк в землището на Девня, местности „Каровча“ и „Царското“.

Припомняме, че в началото на януари т.г. Агро Пловдив информира, че още на 29 август 2017 г. община Девня е учредила на инвеститора право на строеж и сервитутни права за срок от 50 години върху общинските пасища.

Фотоволтаичната централа ще е с инсталирана мощност от 165 мегавата. Тази мощност е към 13-14 пъти по-малка от мощността на двата работещи реактора на АЕЦ Козлодуй.

Фирма „4Б Солар“ЕООД е създадена миналата година и е с варненски адрес. Неин собственик е Митко Н. Гроздев, а управител е Петко Тодоров. Гроздев е учасвал в управлението на строителни фирми.

На 5 януари 2018 г. в Агро Пловдив съобщихме, че доскоро като най-мощен сред фотоволтаичните паркове у нас бе известен този край с. Караджалово, Първомай. Той е с мощност около 60 мегавата, а строителството му през 2012 г. излезе над 350 милиона лева, тоест колкото половината от цената на ЧЕЗ.

 

Leave a Comment