Започна сеитбата на пипер и дини, зърнените пролетни култури все още закъсняват

Пролетната сеитба продължава да изостава в сравнение с миналия сезон, съобщава в последния си оперативен анализ отдел „Статистика“ на Министерството на земеделието, храните и горите.

По оперативни данни, към 19 април 2018 г. площите с повечето от наблюдаваните пролетни култури са заемат между 17,9% (фуражен грах) и 97,6% (сорго) спрямо миналогодишните по същото време. Същевременно, площите с домати нарастват над пет пъти, а тези с градински грах – с 14,2%. През последната седмица са засети площи с пипер, дини и пъпеши.

Засети площи с пролетници към 19.04.2018 г., сравнено със същия период на 2017 г.

засети площи с пролетници към 19 април 2018 г.

Leave a Comment