Как земеделски култури с географски означения могат да увеличават в пъти фермерските доходи

Храните с такава маркировка имат годишен оборот от над 50 млрд. долара

Новото проучване посочва, че хранителни продукти, на които е посочено мястото на произход, са икономически и социално по-изгодни за селските райони и допринасят за устойчивото развитие, съобщава ФАО (Организацията по прехрана и земеделие към ООН).

Хранителните продукти, обозначени с географски означение (GI), имат годишен оборот от над 50 милиарда долара. Тези продукти имат специфични характеристики, качества и репутация поради географския им произход.

Шафранът в Мароко се обработва ръчно Снимка на ФАО

Шафранът в Мароко се обработва ръчно
Снимка на ФАО

В проучване, озаглавено „Укрепване на устойчиви продоволствени системи чрез географско указание“, направено от ФАО и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), се анализира влиянието на географските означения върху икономиката в девет тематични изследвания: на колумбийско кафе, чай Дарджилинг (Индия), зеле Футог (Сърбия), кафе Кона (САЩ), сирене Манчего (Испания), праскова пипер (Камерун),талиолински шафран (Мароко), сирене Tет-де-Моан (Швейцария) и вино Vale dos Vinhedos (Бразилия).

Във всичките девет случая индикацията за региона на произход е довела до значително увеличение на цената на крайния продукт от 20 на 50 процента. Една от причините е, че потребителите идентифицират уникални характеристики като вкус, цвят, текстура и качество в продукти със статут на географско указание, поради което са готови да плащат по-високи цени за тях.

Успешни примери: Бял пипер от Камерун и зеле Футог от Сърбия

Пиперът Пеня (бял пипер), отглеждан в вулканична почва на долината на река Пеня в Камерун, е първият африкански продукт, който е получил етикет с географско указание. Това е довело до шесткратно увеличение на доходите на местните фермери.

Благодарение на етикетирането с географско означение на зеле Футог, отглеждано в плодородните равнини в поречието на река Дунав в северната част на Сърбия, малка общност от производители получават значително по-високи приходи. Някои от тях са постигнали 70 на сто ръст на продажните цени.

„След регистрацията на продукта, местните производители започнаха да си сътрудничат по-тясно помежду си и това спомогна за опазването на уникалното качество на зелето Футог и неговата селскостопанска стойност. Това помогна да се защитят и полезните свойства на зелето, които в миналото често се тълкуваха погрешно“- казва Миролюб Янкович, член на Асоциация на асоциацията на производителите на зеле Футог.

Повече от икономика: връзката между продукти, географски региони и хора

Маркирането на географското указание на продуктите има много по-дълбок ефект, отколкото са икономическите ползи, отчитат авторите на проучването. Местните производители и преработватели, които преминават през процес на регистрация, заедно разработват спецификации на продуктите и също така популяризират и защитават оригиналната маркировка. Създаването на такива маркировки спомага и за диалога между публичния и частния сектор, тъй като публичните органи често са тясно свързани с процеса на регистрация и сертифициране.

„В районите, които са в непосредствена близост до ЕС, има голям интерес към маркиране на географското указание от страна на правителството, тъй като те вече са наблюдавали положителното развитие на селските райони в страни като Франция и Италия“ – каза Наталия Жукова, ръководител на Агробизнес отдел на ЕБВР.

Регистрацията на географското означение трябва да съответства на законовите и подзаконовите актове, определени от всяка страна. Маркировката на международно ниво се регулира от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост ТРИПС – многостранно споразумение за правата на интелектуална собственост, която е призната от всички държави-членки на Световната търговска организация.

Проучването отбелязва, че съществуват няколко пречки, за които производителите трябва да помислят, преди да кандидатствате за маркиране на произхода на региона. Например, някои конвенционални или малки производители, не биха могли да бъдат регистрирани, ако продуктът е прекалено индустриализиран, или ако те са затруднени в сфера като опаковането.

В доклада се подчертава също така, че маркировката трябва да вземе предвид въздействието върху околната среда, а спецификациите трябва да включват изисквания за защита срещу прекомерната експлоатация на природните ресурси.

 

Leave a Comment