Конференция за храните Food 2030 през юни в Пловдив

Румен Порожанов, БрюкселНаучните изследвания (напр. Програма за научни изследвания и иновации ХРАНИ 2030) ще играят ключова роля за подобряване на устойчивостта и многообразието на хранителните системи и намирането на решения за хранителни отпадъци (1,3 милиарда тона годишно). Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на конференция в Брюксел на тема: „Иновации за бъдещето на земеделието и селските райони“, организирана от ЕК и посветена на взаимовръзката между наука, иновации и земеделие.

На конференцията присъства комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган и председателят на комисията по земеделие в Европейския парламент Чеслав Адам Шекерски.

През юни Българското председателство на Съвета на ЕС организира водеща конференция, посветена на научните изследвания и иновации в ПловдивFood 2030 като двигател на преминаването към устойчивите хранителни системи. Такава трансформация изисква научни изследвания и иновации, които поставят хранителната система в центъра. Това е средство за гарантиране на продоволствената и хранителната сигурност в променящия се свят в комбинация с натиска, оказван от климатичните промени, недостига на ресурси, намаляването  на биологичното разнообразие, недохранването, демографските промени и миграцията.

 

Leave a Comment