Почти 2,5 пъти са се увеличили площите на фуражния грах за зърно

BASF
Увеличени площи

фуражен грах за зърноПредварителните резултати за 2017 г. за полски култури на отдел Агростатистика към Министерството на земеделието, храните и горите показват, че площите, заети с фуражен грах за зърно, са се увеличили почти 2,5 пъти за година. Това е културата, при която има най-видимо разминаване с данните за 2016 г. През миналата година фуражният грах за зърно е заел 44 945 хектара, докато според окончателните резултати за 2016 г. културата се е отглеждала върху 18 751 хектара.

С около 9% са нараснали посевите с маслодаен слънчоглед миналата година спрямо 2016-а. От 819 541 ха, те са стигнали 897 064 ха. При царевицата за зърно има леко намаление на площите, които през 2017 г. са били 398 127 ха, но при по-висок с близо 100 кг от декар добив – 6 437 кг/ха спрямо 5 470 кг/ха през 2016 г.

Площите с маслодайна роза и с лавандула също са се увеличили за година. Ако през 2016 г. розата е била върху 3 909 ха, то през 2017-а те вече са 4 189 ха. При лавандулата годишната разлика е по-чувствителна. От 6 909 ха през по-миналата година, през предходната насажденията са достигнали 8 037 ха.

Намалени площи

През 2017 г. се забелязва видимо намаляване на площите с ечемик. От 160 412 ха през 2016 г., те са свити на 125 942 ха.

Влакнодайният памук също е засят върху по-малко полета. През миналата година той е заемал 4 796 ха, а през 2016-а е бил върху 5 116 ха.

Площите с ориз са намалели с 1 600 ха – от 12 034 ха през 2016 г. на 10 434 ха миналата година.

Царевицата за силаж и енергийни цели е засята върху 1 636 ха по-малко площи. Прз 2017 г. тя е заела 29 505 ха, а през 2016-а е била върху 31 141 ха.

Leave a Comment