Южен централен район – царят на зеленчукопроизводството

BASF
Площите с нахут са скочили 5 пъти през 2017 г. спрямо 2016-а

зеленчукова градинаНай-много зеленчуци в България се отглеждат в Южен централен район (ЮЦР). Почти две трети от доматите на открито през 2017 г. са в областите Пловдив, Пазарждик, Хасково, Кърджали и Смолян, които са в този район. От общо 43 760 дка с домати в страната, в ЮЦР те са 27 420 дка. Сумарно, във всички останали райони домати са се отглеждали върху 16 300 дка.

Подобна е картината и при пипера. В 5-те области на ЮЦР пиперът се е отглеждал върху 20 000 дка при общо заети с него площи в размер на 32 720 дка.

Още по-изразително е териториалното ориентиране към Южен централен район при патладжана. В страната тази култура е била миналата година върху 4 810 дка, а в най-зеленчукарския район – върху 3 470, което представлява 72% от всички площи.

Дините и пъпешите са заемали общо 74 940 дка през миналата година, от които 35 870 (48%) попадат в ЮЦР. На второ място по площи е Североизточният район с  15 070 дка.

Подобни са резултатите и при главестото зеле – 49% и ягодите – 43 на сто.

Зрелият кромид лук най-масово се е отглеждал в Югоизточния регион, където са над половината от площите с него. При общо 20 800 дка с тази култура в страната, 1 059 са именно в ЮИР.

Концентрацията на картофите е била в Югозападния и в Южния централен райони. В първия са засети 63 730 дка, във втория – 46 330 дка, при общо за страната 128 060 дка.

Любопитно е, че площите с тиквите и кратуните са намалели 6,3 пъти. Заради изключването им от обвързаното подпомагане площите им се стопиха от 117 610 дка през 2016 г. на 18 690 дка през 2017 г.

Най-фрапантен скок в заетите площи има при нахута. От 47 220 дка през 2016 г., бобовата култура се е разпростряла миналата година върху 225 640 дка, които са почти 5 пъти повече.

 

Leave a Comment