Слави Трифонов: Схеми източват субсидиите за био, секторът готви протест

В Европейската комисия хал хабер си нямат какво се случва у нас, предположи председателят на Националната био асоциация

Вече втора година сертифицирани биопроизводители ще останат без субсидии по мярка 11. В това число са и най-първите биоземеделци, които доскоро приключваха 5-годишния си ангажимент по ПРСР 2007-2013 г. 60 милиона лева е дефицитът за финансиране на сектора по старата мярка 214 и новите – мярка 1о“Агроекология и климат и мярка 11″Биологично земеделие“. „Ние не можем да зададем въпроса къде са парите, но се питам защо органите, които могат да го направят, не извършат проверки“, казаха днес на пресконференция председателят на Националната Био Асоциация (НБА) Слави Трифонов и Петранка Гагова. На запитване от страна на био пионерите за помощта, отговорът на Министерството на земеделието, храните и горите бил: Трябва да изберете дали да продължите с биопроизводството или да преминете към конвенционалното земеделие.

Слави Трифонов припомни, че в настоящия програмен период – 2014-2020 г., имаше закъснение при плащанията. 2014 г. беше нулева, а през 2017 г. стана ясно, че средствата за подпомагане на нови биопроизводители са изчерпани.

При протестите през миналата година бе постигнато споразумение сертифицирани, но нови за мярка 11 биопроизводители, да могат да подават заявления под условие, че ще получат финансиране, ако има средства, поясни Трифонов. Средства обаче не са осигурени, въпреки че новото ръководство на министерството пое ангажимент да се справи с дефицитите по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично производство“. Само преди седмица кандидатите „под условие“ получили отказ. С откази са и сертифицираните биопроизводители, одобрени за подпомагане през предишния програмен период.

Председателят на НБО подчерта, че биоферми се създават трудно, за дълъг период от

Слави Трифонов

Слави Трифонов

време и с много инвестиции. Таксите при издаване или подновяване на биосертификатите са високи, лабораторните анализи струват от 400 лева до 400 евро. Точно сега, когато търсенето на биопродукция е в подем, МЗХГ реже компенсаторите плащания на земеделците и им предлага да избират между конвенционално и биопроизводство, изрази възмущение и недоумение Слави Трифонов.

Причините за бюджетния дефицит за био-то от НБО откриват в източването на средствата по няколко схеми. Първата – сеитбооборотът. „Какво агроекологично има при сеитбооборота“, зачуди се Трифонов. „Бенефициентите по тази схема използват торове и то нискокачествени, да не казвам откъде.“

Втората схема е за опазване на зимуващите гъски. Третата схема е заслуга на консултантите, поясни председателят. Именно благодарение на консултантите при първия прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ бе даден приоритет от 15 точки за биопроизводители в преход или такива, които тепърва са пожелали да произвеждат по принципите на био-то. „Там отидоха огромно количество средства“, подчерта Трифонов.

Председателят посочи и нова схема, която се подготвя и която е свързана с биологичното отглеждане на зайци, за които трябва да бъде осигурена паша. „Някои да е видял зайци на паша“, попита риторично Слави Трифонов.

Като пример за неправилно изразходване на средства по ПРСР председателят даде пример с големия процент финансиране – 50%, което предопределя ниския брой бенефициенти по мерки 4.1 и преработвателната 4.2. Едва 25% от всички кандидати ще бъдат одобрени, вместо средставата да се дадат на повече земеделски производители, отчете Трифонов.

Той каза, че от НБО са очаквали бюджетите по мерките, които са заложени, но няма да бъдат отворени през този програмен период, да бъдат преразпределени и насочени към биопроизводителите. Това обаче не се е случило. „Оставаме с впечатление, че Европейската комисия хал хабер си няма как се разпределят у нас парите“, с огорчение заза председателят. Той предупреди, че асоциацията ще сигнализира ЕК за ситуацията у нас.

Протест със сигурност ще има, въпреки че по това време на годината трябва да сме на полето, обобщи председателят. Той предположи, че проблемите ще обединят НБО и асоциация „Биопродукти“, чиито членове също са потърпевши. Днес „Биопродукти“ провеждат Управителен съвет, на който ще вземат решение и за това.

Трифонов и Гагова дадоха за пример и други болезнени проблеми, с които се сблъскват производителите. Очертаванията на площи в момента вървят мъчително, тъй като от МЗХГ са се опитали да напаснаст Windows към DOS, от което са последвали грешки. Специално за биопроизводителите подобни грешки са фатални, защото ако се окаже, че площите им са намалели (поради грешка на системата) с 10%, санкцията е жестока – пълно отрязване на субсидиите. Такова чудо в Европа няма – земеделци да връщат пари на Разплащателна агенция, възмутиха се двамата участници в пресконференцията.

Късите доставки „фермер – пазар“ са осеяни не с камъчета, а с големи камъни, направо морени, заяви Гагова, като посочи за създател на пречките БАБХ.

Схемата Училищен плод (мляко) е недостъпна за биопроизводителите и затова на Трифонов жалбата на МЗХГ за двойните стандарти при храните му изглежда лицемерна.

Гагова изброи, че от 2005 г. досега 42 служители в дирекцията за биоземеделие в МЗХГ са я напуснали. „Тъкмо ги обучим и те ги сменят“, коментира жената.

Двамата биопроизводители подчертаха още, че при заложена цел от 8% биопроизводство в България, в момента секторът държи едва 1,5 на сто.

1 Comment

  1. Земеделец казва:

    Биопроизводителите са най-плашливата част от земеделските производители. Сега ще ги попритиснат, ще ги позаплашат, ще им обещаят това онова, дори Слънцето Бойко може да им обещае светло минало и….ще кандисат…..

Leave a Comment


9 − две =