Сирене с немлечни съставки ще се продава само опаковано и с подробен етикет

храни-сиренеМлечни продукти, които съдържат немлечни съставки, ще се продават само опаковани, на отделни щандове и с етикети, които подробно описват състава им. В наименованието им определението „млечен“ няма да съществува. Това са основните корекции в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукт, която МЗХГ предлага за одобрение от правителството.

Аграрното министерство се позовава на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., който дефинира „млечните продукти“ като продукти, получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. С оглед на това, имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти и не могат да бъдат етикетирани и предлагани на пазара като такива.

С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата „млечен“ или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и посочените в Приложението към наредбата наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 дава също възможност като национални мерки да бъде въведено изискване в списъка на съставките на етикета ясно да се обозначават компонентите или съставките, които са използвани като частични или пълни заместители. При етикирането се въвежда изискване за посочване на количеството на съставки или категория съставки като сурово мляко, мазнини и/или протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт.

Въвеждането на национални мерки, свързани с предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на имитиращите продукти, е допустимо съгласно чл. 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, по причини, свързани с опазване на общественото здраве, защитата на потребителите и предотвратяването на измами.

С проекта се въвежда и изискване за предлагане на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко в обектите за търговия с храни само предварително опаковани, на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“.

Проектът на Постановление на МС за изменение и допълнение на наредбата е нотифициран  пред Европейската комисия през юли 2016 г.

 

Leave a Comment


+ три = 8