2% годишна инфлация и 0,8% ръст на БВП за тримесечие отчита статистиката

BASF

НСИ2% е годишната инфлация за периода април 2017 - април 2018 г., отчете Националният статистически институт (НСИ). Спрямо предходния месец – март, животът е поскъпнал с 0,4%, а от началото на тази година до април включително инфлацията е 0,7 на сто.

През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 21 241 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. е 18 484 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.8%), което в стойностно изражение възлиза на 18 227 млн. лева. Външнотърговското салдо е отрицателно

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

 

Leave a Comment


8 − = три