За пръв път учени в институтите на Селскостопанска академия гласуват за директор

Денят на фермера в института в Садово: Директорът проф. Тенчо Чолаков и завеждащият  Бюро за научно обслужване и маркетинг ас. Иван Алексиев  Архивна снимка на Агро Пловдив от 2017 г.

Денят на фермера в института в Садово: Директорът проф. Тенчо Чолаков и завеждащият Бюро за научно обслужване и маркетинг ас. Иван Алексиев
Архивна снимка на Агро Пловдив от 2017 г.

Шест конкурса за директори на инситути от Селскостопанска академия текат и за пръв път от десетки години назад в процедурата по избора участват и учени от научните центрове. Вече е минало представянето на кандидатите за постовете, които са овакантените поради изтичане на 4-годишните мандати, в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, Института по полски култури – гр. Чирпан, Института по овощарство – Пловдив и Института по рибарство и аквакултури – Пловдив, и Института по лозарство и винарство – Плевен. Предстои представяне на кандидатските програми в Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

На изслушването в института в Садово е присъствал и председателят на академията проф. Васил Николов, съобщиха пред Агро Пловдив учени. Своите програми са представили досегашният директор проф. Тенчо Чолаков, доц. Катя Узунджалиева, която ръководи Ботаническата градина, и доц. Цветелина Стоилова, чиито научни интереси са насочени към бобовите култури.

„При предишните избори кандидатите изпращаха програмите си в София и никой от нас не знаеше какви са визиите им за бъдещето на института“, споделиха от ИРГР в Садово. Да гласуват за някой от претендентите и вотът им да се вземе под внимание при окончателното решение учените дори не са и сънували. „Знаехме, че решението се взима някъде по кабинетите и че не зависи от заслугите и личността, а от съответните покровителства“, разказаха те. Този път обаче всичко е било различно и по думите им те са се върнали с век назад, когато изборите на директори са ставали по по-справедлив и демократичен начин.

След изслушване на кандидатите, учените са приложили таен вот, чиято тежест се равнява на 15 точки от всичките 100, които се взимат предвид при крайния избор. Резултатът се очаква да бъде обявен до края на месец май.

 

Leave a Comment


седем + = 10