Румен Порожанов отхвърли предложението Странджа Сакар да стане приоритетен по ПРСР район

BASF
Проектите от този регион получават приоритет и сега, тъй като територията му попада в селските и необлагодетелствани райони, и в зони, определени по Натура 2000

Странджа СакарПредложението на народните представители от БСП Виолета Желева и Никола Динков Странджа Сакар и граничните райони да получат приоритет по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) като този, с който се ползват проекти от области в Северозападна България, бе отхвърлено днес в парламента. Въпросът дали това е възможно бе зададен по време на парламентарния контрол.

Мотивите на депутата Желева бе, че слабо развитите райони изпитват все повече затруднения и все повече се обезлюдяват, поради което частните и обществените инвестиционни проекти има нужда от допълнителна подкрепа в критериите за подбор. Тя попита дали е възможно кандидатите от Странджа Сакар и пограничните райони да получат приоритет още в този, а също и в следващия програмен период.

Земеделският министър Румен Порожанов поясни, че ПРСР 2014-2020 г. е разработена в периода 2012-2015 г. Приоритетите са базирани на анализ, а също и на споразумението за партньорство между България и ЕС. Министърът посочи, че в програмата приоритетни са селските и необлагодателестваните райони, зоните по Натура 2000 и областите, попадащи в Северозападния регион.

„Селските и необлагодетелстваните райони, както и зоните по Натура 2000, в голяма степен се припокриват с териториалния обхват на Странджа Сакар“, отбеляза министърът. Това от своя страна пък дава приотит на проекти, подадени от територията на Странджа Сакар и пограничните райони там, уточни Порожанов.

Относно предложението Странджа Сакар и пограничните райони да станат приоритетни територии в следващия програмен период, министърът отбеляза, че преди това трябва да се извърши анализ. На негова база ще бъдат определени новите приоритети по ПРСР.

Отговорът на Румен Порожанов не се хареса на депутата Никола Динков, който заяви от трибуната, че част от пътната инфраструктура в Странджа Сакар, Хасковска област е като след бомбардировка. „За първи път съм в българския парламент и никъде не съм чул толкова много приказки за мерки за демографската криза, колкото от тази трибуна. И в същото време – никакво действие по решаване на тези въпроси. Това е земеделски район и ако ние не помогнем на земеделците, районът ще продължи да се обезлюдява. Докато ние говорим за мерки, там няма да останат хора“, пророкува обезсърчен Динков.

„На земеделците помагаме по Гаранционен фонд и други мерки с 800 милиона годишно“, отвърна Порожанов. „Програмата за развитие на селските райони не е панацея да оправи абсолютно всичката инфраструктура в България“, каза още той.

 

 

Leave a Comment