Земеделският министър ще представи в парламента визията за ОСП след 2020 г.

BASF

Румен ПорожановУтре, 31 май, земеделският министър Румен Порожанов ще запознае депутатите с очертаната до момента визия за общата селскостопанска политика (ОСП), която ще се прилага в следващия програмен период след 2020 г. Изслушването му е вписано като точка първа от дневния ред. То е по искане на председателя на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори Десислава Танева.

На 2 май пред Европарламента бе представена многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. В нея бюджетът за земеделие бе намален на 365 млрд. евро – с 5 на сто по-малко в сравнение с настоящия програмен период, в който земеделието и селските райони разполагат с общо 380,8 млрд. евро. Директните плащания по Първи стълб почти няма да бъдат орязани, съкращават се основно средства по Втори стълб.

Още преди два месеца стана ясно, че изравняването на субсидиите между държавите в ЕС е илюзия, тъй като старите страни, които са създали Европейския съюз, не са съгласни. Един от аргументите на техните земеделски министри е бил по-ниските разходи за производство при новоприетите членове на съюза. Била е посочена още и разликата в цената на земеделската земя.

Новост в следващата ОСП ще е по-голямата самостоятелност на държавите при определяне на земеделските политики. Всяка страна трябва да изготви стратегически план, в който да определи приоритетните области на подпомагане и целите, които ще гони. Планът трябва да получи одобрението на ЕК. Опростяване на администрирането при прилагане на ОСП и въвеждане на иновации и дигитализация на земеделието са сред важните задачи, които си поставят в Брюксел.

 

Leave a Comment