Проф. Греков обещава по-високи доходи и нови митнически тарифи

Наесен ще има нови правила за пасищата – който ги е наел, ще трябва да отглежда животни
Димитър Греков

Проф. Греков похвали световното равнище на нашето зърнопроизводство

„Дошъл съм да оставя поне малка следичка в Министерството на земеделието. Бих искал да облекча онези милиони хора, които се занимават със земеделско производство.“ Това казва в интервю за „Стандарт“ новият аграрен шеф проф. Димитър Греков. Той обявява, че иска всички, заети в селското стопанство и преработвателния сектор, да получат по-висока доходност и по-добро социално положение.

Едно от първите неща, свършени от министъра дотук, е да спре изваждането и унищожаването на тръби от мрежата на „Напоителни системи“. „Колкото и да са амортизирани (хидромелиоративните съоръжения – б.р.), те са градени с години и би трябвало да се запазят.

Първоначалната ревизия на аграрното министерство показала, че има между 5 и 7 милиона лева дефицит. Той бил натрупан от Селскостопанската академия и Агенцията за безопасност на храните. Проф. Греков обещава реформи в академията, така че „хората да могат на конкурсно начало да участват в различни проекти, които са за нашето земеделие, а не да се отклоняват в различни фундаментални изследвания.“

Специално за животновъдите, агроминистърът обещава до есента да се създадат конкретни мерки, така че този, който стопанисва пасищата „да бъде така добър да си вземе животни, или ако не – да се откаже от тези пасища.“ Според него тази мярка ще увеличи броя на отглежданите животни.

Димитър Греков хвали световното ниво на българското зърнопроизводство като техника, цени и пазари и дава пример, че у нас зърно не се внася по тази причина. Съвсем различно стои въпроса съз зеленчуците, плодовете, месото и млякото от внос, които са преобладаващи на българския пазар. „От това могат да се направят няколко важни извода“, казва министърът. Например за нерегламентирания внос, примерно за зеленчуци. След седмица ще имаме български дини, а пазарът ни е пълен с вносни. Ако това се ограничи, много проблеми на хората ще бъдат решени“, предполага проф. Греков.  Той смята, че с митническите тарифи и такси би могло да се постигне регулация на пазара.  Но обръща внимание и на субективния фактор – поведението на митничарите.

Министърът обещава да създаде по-добър климат между земеделсктото ведомство и фонд „Земеделие“. „Защото досега са прехвърляли вината един върху друг и страдащите са земеделските производители“.

Leave a Comment