Рапицата заема с 12% повече площи, соята и фасулът драстично се свиват

BASF

рапица

Повече пъпеши, дини и домати са засяти тази година

Маслодайната рапица заема с около 200 хил. декара повече площи в сравнение с предишната година, отчита агростатистиката към МЗХГ. Към 25 май площите за реколтиране с тази култури са с почти 12% повече спрямо година по-рано и са 1 849 792 дка.

С около 400 хил. дка повече са и посевите с пшеница спрямо 2017 г. Общата площ на най-отглежданото в страната растение е 11 418 950 дка и е с 3,8 на сто повече.

Най-видимо като процент са нараснали полетата с тритикале. Те са с ръст от почти 15% и заемат 176 548 дка.

Производството на ечемик категорично намалява. Зимният е върху 11% по-малко полета, а при пролетния свиването е с 36 на сто. Общо, ечемикът заема тази година 1 182 969 дка.

При пролетните култури агростатистиката отчита драстичен спад в интереса към соята. От 114 380 дка през 2017 г., площите с протеиновата култура са намалели до 23 435 дка, което е минус 79,5%.

Чувствително намаление от 43,6 на сто е отбелязано и при фасула. При 39 054 дка в края на месец май 2017 г., тази година културата е заела 22 040 дка.

При една от най-масовите култури – слънчогледът, също има намаление на терените с близо 1 млн. дка (минус 11,6%). Тази година културата е засята върху 7 104 440 дка. Площите с царевица за зърно са с 1% по-малко от миналогодишните и достигат 4 045 454 дка.

С 61% са се увеличили полетата с пъпеши и с 20,6 на сто – с дини. Двете култури се отглеждат съответно върху 13 568 и 29 614 декара. 16,6% е ръстът на доматите, които през 2018 г. се отглеждат върху 28 150 дка.

 

Leave a Comment


− две = 7