108 милиона деца по света са работници в селското стопанство

От 2012 г. броят на децата, заети в селското стопанство в света, се е увеличил с повече от 10%, което отчасти се дължи на конфликти и природни бедствия.
Снимка: © FAO / Giuseppe Bizzarri

Снимка: © FAO / Giuseppe Bizzarri

След няколко години на устойчив спад на детския труд в селското стопанство, заетостта им в този сектор започва да расте отново. За това помогнаха военните конфликти и природните бедствия, причинени от изменението на климата. Тази тревожна тенденция не само застрашава благосъстоянието на милиони деца, но и подкопава усилията за изкореняване глобалния глад и бедността, предупреди днес ФАО по повод честването на Световния ден срещу детския труд. 

Според последните оценки, броят на децата-работници в селското стопанство по света се е увеличил значително от 98 милиона на 108 милиона от 2012 г. насам.

Домакинствата в лагерите на сирийските бежанци в Ливан обикновено прибягват до детски труд, за да осигурят оцеляването си. Бежанците изпълняват редица задачи: обработват чесън, работят в оранжерии, където се отглеждат домати, събират картофи и боб. Те често са изложени на множество опасности и рискове от използването на пестициди, лошата хигиена в района, топлината и умората от продължителната физическа работа.

ОСНОВНИ ФАКТИ 

· Почти три от четири работещи деца се трудят в селското стопанство

· От 2012 г. броят на работещите деца в селското стопанство се е увеличил с 10 милиона

· От 152-те милиона работещи деца, по-голямата част – 108 милиона души – са заети в селското стопанство, животновъдството, горското стопанство или аквакултурите

· Почти 70% от детския труд е неплатена семейна работа

• Нивото на детски труд в страните, засегнати от въоръжени конфликти, е с 77% по-високо от средното за света

· Почти половината от работещите в света деца в момента са в Африка – 72 милиона, като по-голямата част от тях се трудят в селското стопанство, следвани от Азия с 62 млн.

„Нулевият глад“ е невъзможен без изкореняване на детския труд, подчертават от ФАО

Според Организацията по прехрана и земеделие към ООН детският труд в селското стопанство е глобален проблем, който вреди на децата, селскостопанския сектор и укрепва бедността в селските райони.

Например, когато децата са принудени да работят в продължение на дълги часове, те не разполагат с възможност да посещават училище и да развиват своите умения, като по този начин те са лишени от достъп до достойна работа в бъдеще, включително от възможността за модернизиране на селскостопанския сектор, посочи заместник-генералният директор на програма на ФАО Даниел Густафсон.

„Тъй като селскостопанският сектор държи повече от 70% от детския труд в света, изключително важно е това да се вземе предвид при формулирането на националните селскостопански политики и този проблем да се решава на ниво домакинство“, обърна внимание Густафсон.

Какво представлява детският труд?

Детският труд се определя като работа, която не е подходяща за деца от определена възраст, има неблагоприятно въздействие върху тяхното образование или може да навреди на тяхното здраве, безопасност или морал. Но не всяка работа, в която участват деца, се счита за детски труд. Някои дейности могат да помогнат на детето да придобие важни умения за препитание и да допринесе за оцеляването и продоволствената сигурност.

Въпреки това, повечето от работата, която децата вършат в селското стопанство, не е подходяща за тяхната възраст. Тя често е опасна. Например, когато децата работят в полета, третирани с пестициди, или когато не спят през нощта, работят на риболовни кораби или превозват тежки товари, това може да навреди на тяхното социално и физическо развитие.

По-широк подход за изкореняване на детския труд

ФАО и нейните партньори се опитват да се отърват семейните фермери от зависимостта от детския труд за сметка на обучение. Това важи особено за дребните фермери. Необходимо е да им се осигури достъп до ресурси и кредити, както и прилагането на устойчиви земеделски практики за подобряване на производителността, за да се направи на дребното стопанствата достатъчно привлекателно за наемане на възрастни.

Като част от по-широк подход за премахване на детския труд в селското стопанство, ФАО насърчава усилията за увеличаване на доходите на селските семейства, така че да могат да изпращат децата си на училище, вместо да работят.

Работа с местните общности и бежанци

В Ливан ФАО разработи картина за опасностите от пестициди за малки деца, които все още не могат да четат. Тя се фокусира върху децата на сирийските бежанци. Организацията работи и мобилно приложение под формата на игри, който се занимава с рисковете и опасностите, свързани с работа в различни условия, като работи в градините на полето и в оранжерии.

В Уганда, ФАО, в координация с Министерството на земеделието, животните и рибарството и на Министерството на труда и социалното развитие, осигурява обучение за местните работници в селското стопанство, за да насърчаване на безопасната експлоатация на младежта и да предотврати опасни за децата ангажименти в селското стопанство, включително общности, в които се намират бежанци в Западен Нил.

 

Leave a Comment


− 4 = едно