Министър Порожанов иска от парламента да си поправи спорни текстове в ЗСПЗЗ

BASF
Вместо нотариално презаверяване на договорите за наем на земя за повече от една година, земеделците да подписват декларации

Румен ПорожановЗемеделският министър Румен Порожанов изпрати писмо до председателя на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори Десислава Танева, в което предлага да се променят спорни текстове в обнародваните на 22 май 2018 г. изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Част от текстовете в закона предизвикаха гневната реакция на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), откъдето заплашиха с протест заради прекалените изисквания при наемане на земя и кратките срокове – до 22 юни, за изпълнение на указанията в закона.

Към МЗХГ се обърнаха множество земеделски стопани и браншови организации, които изразиха опасенията си от факта, че се изискват сложни действия, администрирани от различни административни звена, съобщават от министерството. Смущаваща е частта от закона относно реда и срока за потвърждаване валидността на действащи договори за наем над една година.

В писмото си до Десислава Танева, Румен Порожанов предлага вместо съдържанието на договорите за наем за повече от една година да се презаверява пред нотариус, земеделците да подпишат декларации, в които да ги потвърдят.

Министърът предлага общинските служби по земеделие да прекратяват действието на непотвърдените с декларации договори и да ги извадят от оборота на земеползването, като същевременно уведомят за това службите по вписвания.

Друга предложена от Порожанов корекция касае пчелините. Според министъра, законът трябва да предвиди освен предоставянето на маломерни площи за паша на семействата, също така и на части от маломерни площи, тъй като за устройване на пчелните стопанства са необходими  малки терени.

 

 

Leave a Comment