конференция в АУ Храни 2030

BASF

След поздрава на ректора на АУ проф. Христина Янчева, Хорът на пловдивските момчета изпя химна на Европа

EKODARPOL

Leave a Comment


5 + = девет