1% от ечемика ожънат със среден добив 470 кг

ечемикБлизо 1% от ечемика е ожънат към 7 юни, съобщава Агростатистиката. До посочената дата са реколтирани 10 226 дка при общо площи в страната от 1 157 239 дка. Средният добив при ечемика в началото на жътвата е 470 кг/дка.

Почти половината от ожънатите полета са в област Стара Загора, следвани от Велико Търново и Плевен.

Прибраната продукция до момента възлиза на 4,8 хил. тона.

Площите с пшеница тази година са с 3,8% повече и достигат 11 427 694 дка.

Посевите с рапица са с 13,3 на сто повече и са върху 1 872 194 дка.

 

Leave a Comment


− 6 = три