Продукцията от череши е със 135% отгоре, от вишни – със 962%!

Полетата с маслодайни рози са дали близо 33% повече цвят в сравнение с 2017 г.

черешиИзобилна и преизобилна година за вишни, череши и маслодайни рози отчита Агростатистика към МЗХГ. Тези данни бяха предизвестени от протести на производителите, предизвикани от ниските цени.

До 7 юни 2018 г. реколтата от череши е надхвърлила със 135,5% миналогодишната към същата дата. При 85 115 дка с плододаващи черешови градини, които са с 8 на сто повече спрямо 2017 г., са реколтирани 33 780 дка (почти 40%). Продукцията от ранните сортове е  18 204 тона, а средният добив – 539 кг от декар. Той е с 68 на сто по-висок в сравнение с добива от по същото време през 2017 г. Припомняме, че миналата година бе кошмарна за повечето производители на череши, тъй като поради климатичните й особености, цветовете останаха масово неоплодени и дръвчетата не родиха.

При вишните ситуацията е извън контрол. До 7 юни набраната продукция е с 962,5% повече спрямо началото на юни 2017 г. За тази аномалия не се чу, тъй като насажденията с вишни са твърде малко – те заемат едва  12 771 дка. Продукцията до преди седмица е била 85 тона, а средният добив –  351 кг/дка.

При маслодайните рози, чиято беритба вече приключи, статистиката отчита реколта от 14 711 тона, което е с 32,4 на сто повече спрямо предишната година. Площите в плододаване са увеличени за година не с 10, а с 2,9%. Средният добив розов цвят е бил 419 кг от дка.

Заради пролетни измръзвания, данните за кайсиите са отрицателни. Прибраната продукция е едва 10 тона и е с 90,3% по-ниска спрямо миналата година. Средният добив от кайсии е 131 кг от дка, което е с почти 75 на сто по-малко.

Беритбата на малини закъснява. Към началото на юни са реколтирани 45,6 процента по-малко площи спрямо предходната година.

Площите с ягоди са с около 9 на сто повече и тази година те са 10 611 дка. Прибраната към 7 юни продукция е 4 961 тона, което е с 24 на сто отгоре на миналогодишната.

Leave a Comment


7 + четири =