Регистрираните като ЗП розопроизводители заявяват de minimis от 2 до 13 юли

розопроизводители протестИзвънредна помощ de minimis се отпуска за розопроизводителите. Срокът за подаване на заявленията е от 2-ри до 13-ти юли 2018 г. Помощта бе обещана от земеделският министър Румен Порожанов по време на масовите бунтове заради ниската изкупна цена на розовия цвят. На последния Управителен съвет на ДФ „Земеделие“ бе определен бюджет за помощта в размер на 2,2 млн. лв.

Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

Лицата могат да кандидатстват  в Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).

Leave a Comment