Още 1,82 лв./ха зелени плащания

BASF

агроекологияОкончателният размер на зелените плащания е определен със заповед на земеделския министър Румен Порожанов. Ставката е преизчислена и е 124.01 лева на хектар.

На 3 май 56 972-ма земеделците получиха за един допустим за подпомагане хектар по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за кампания 2017 г. 122,19 лева на хектар.

Предстои разликата от 1,82 лв./ха или 18,2 стотинки на декар да бъде изплатена.

Leave a Comment